2018 og 2019

Så blev der holdt løvfaldsfest..
Onsdag d. 3/10 2018 holdt seniorklubben den årlige Løvfaldsfest..
77 feststemte gæster var mødt op, og menuen stod Steen og Connie for – gl. dags flæskesteg med alt tilbehør og til dessert – bagte æbler med råcreme.. Kokken havde forberedt det meste om tirsdagen, men blev så desværre meget syg om natten og blev akut indlagt på sygehus. Så bestyrelsen + hjælpere måtte smøge ærmerne op, og få maden gjort færdig, så godt de kunne.. Med hjælp fra tålmodige og positive gæster gik det godt – det var i hvert fald noget lækker mad og en meget mør flæskesteg vi nød. Æbledesserten var også god, den valgte vi at servere til kaffen, sammen med lækre hjemmebagte småkager, som Merete Jacobsen havde bagt.
Inden kaffen afholdt vi Ronalds altid populære lotteri og fik fordelt de 40 gevinster til de heldige..
Efter lotteri og kaffe underholdt 6 prægtige musikanter fra Tvillingegården og spillede i ca. 2 timer. De havde egne sanghefter med, så der var masser af fællessang og god stemning. Meget stemningsfuldt sluttede de med Kim Larsens: Om lidt bliver her stille … Det fik folk op at stå, og vi fik dermed sat et højtideligt punktum for en god dag..
Tak til alle gæster, for godt humør og vi sender mange ønsker om god bedring til Steen Blåkilde.

Generalforsamling

Formandens Beretning året 2017 / 2018

Som konstitueret formand vil jeg fortælle lidt om årets gang i seniorklubben.
Jeg vil gerne starte med at mindes de 2 som er afgået ved døden i det forgangne år. Thorkild Larsen og Verner Rasmussen. Vil I rejse jer så vi kan mindes dem
Tak – Æret være deres minde

Vi var i klubben 215 medlemmer ved årets start og i dag er vi 234. Dette må siges at være en pæn fremgang.

Der har som sædvanligt være afholdt Gelsted Marked. Dette druknede dog næsten helt i regn, men vores lille bod gav dog et rimeligt overskud takket være vores trofaste hjælpere. Sådan var det dog heldigvis ikke i år.

I årets løb har vi som sædvanligt holdt onsdagsmøder i hele perioden kun afbrudt af sommerferie fra medio juni til ultimo august.

Vi har afholdt flg. fester:
Løvfaldsfest med 85 deltagere med underholdning af Hårby Musikanterne
Julefest med 90 deltagere med underholdning af Kirsten Mougaard
Vinterfest 82 deltagere med fællessang og musik af Børge ”Musiker”
Påskefest med 78 deltagere med underholdning af Hans Henrik (Smølfemanden)
Grillfest med 85 deltagere med underholdning af Jørn Erik og Anne Grethe

Desuden har vi afholdt 2 busture – Juletur til Husum og Sommertur til Lego House og Bindeballe Købmandsgård. Begge ture med fuld bus.
.
De aktive har haft flg. ture:
Forsorgsmuseet i Svendborg med 12 deltagere
Nyborg Whisky destilleri med 8 deltagere
Horsens Statsfængsel med 26 deltagere
Den Geografiske Have med 14 deltagere

Der har i vinterens løb været afholdt EDB undervisning med et deltagerantal på 14 pr. gang ud af de 16 der i alt var tilmeldt. Undervisningen stod Ivan Sørensen for. Han står ligeledes for vores hjemmeside. Undervisningen starter op igen ultimo oktober i år.
Der har været spillet badminton i Gelsted Hallen. Antal tilmeldte hertil 24 personer. Spillerne er i fuld gang i år med 21 tilmeldte.

Vi har fået etableret teleslyngeanlæg i salen. Dette til stor glæde for en hel del af vores medlemmer.

Til slut skal lyde en tak til jer alle fordi i bakker om vores arrangementer.
Tak til borgerforeningen for det gode samarbejde.
Tak til mandagsholdet som udfører et stykke arbejde for borgerforeningen og dermed betaler huslejen.
Tak til tirsdagsholdet som gør en indsats for genbrugsbutikken. Dette bliver vekslet til kontanter
Tak til Ivan Sørensen for EDB undervisning og arbejdet med hjemmesiden
Tak til Anne Grethe for musikken om onsdagen og til nogle af vores fester.
Tak til dem der yder en indsats i Genbrugsbutikken.
Tak til Poul Kofoed for sanghæftet
Tak til dem der har hjulpet til med rengøring.
Tak til alle hjælperne og kagebagerne til Gelsted Markedet.
Hvis nogen skulle være glemt så tak til alle jer der hjælper til med f. eks. oprydning – småkagebagning mm.

Ronald Mathiesen.