Bestyrelse

klubbens tilholdssted:
Gelsted Seniorklubs adresse: Søndergade nr. 80,  5591 Gelsted. (Holmegården)

Seniorklubbens bestyrelse:

Bente Davidsen, Tåruplundvej 53B, 5591 Gelsted. (Formand)
Tlf. 40 35 41 22 E-mail: bente@ivso.dk

Ronald Matthiasen Toftevangen 17, 5591 Gelsted, ( Næstformand)
Tlf. 23 49 12 99  E-mail: birthematthiasen@godmail.dk

Peter Svensson, Søndergade 35, 5591 Gelsted (Kasserer)
Tlf. 50 43 50 73. E-mail: petersandberg@mail.dk
Gelsted Senior bank konto nr.  6880 1078483  – Totalbanken
(Husk lige afsendernavn.)
Seniorklubbens  CVR/ SE  nummer: 31930081

Anne Friis Toftevej 17, 5591 Gelsted. (Sekretær)
Tlf. 21626396 E-mail: afriis@mail.dk

Britta Hansen, Storebæltsvænget 126, 5500 Middelfart. (Bestyrelsesmedlem)
Tlf. 22 51 84 70 E-mail: brittajohnhansen@gmail.com

Inger Steiner, Søndergade 110. 5591 Gelsted. (1. Suppleant)
Tlf. 51 22 74 14 E-mail: ingersteiner@live.dk

Agnete Lysholt Hansen Bøgebjergvej 6. 5592 Ejby (2.Suppleant)
Tlf. 64 46 14 81 E-mail: agnethelysholt@yahoo.dk

Otto Egedal, Gl. Odensevej 20 D, 5591 Gelsted. (Revisor)
Tlf. 24 42 06 20 E-mail: ottoegedal@gmail.com

Poul Christensen Kirkebakken 6 5591 Gelsted
Tlf. 41 17 01 96  E-mail: p.esgaard@gmail.com (Revisor suppleant)