EDB

EDB 2018/2019  starter onsdag den 24-10-2018

Mere her om senere på sommeren.

Ivan Sørensen : Tlf.. 40 16 63 31

 

email09     ivan@ivso.dk