NYHEDSBREVE FRA ONSDAGSMØDERNE 21-22

Gelsted Seniorklub Nyhedsbreve
fra generalforsamling 2021 til samme i 2022.

Formandens beretning fra generalforsamlingen 2021
Referat fra generalforsamling den 22. sept. 2021

Nyhedsbrev onsdag den 19. 1. 2022

Der blev budt velkommen og ønsket godt nytår til de fremmødte i Gelsted Seniorklub. Det er dejligt at se så mange, der har lyst til at deltage, selv om man fortsat skal være klar med coronapas og håndsprit.
Bordene er sat op med behørig afstand, så der max kan sidde 5 personer pr. bord. I dag var der 68 frem-mødte til kortspil og IT.
Der blev budt velkommen til Jørgen Henriksen som nyt medlem.
Vi har desværre også måttet tage afsked med Peer Østergaard. Æret være Peers minde. Alle rejste sig, og der blev afholdt 1 minuts stilhed.
I dag sang vi nummer 83 og 167. Anne Grethe spil-lede så fint til sangene.
Servicemeddelelser:
Vi håber, vi kan afholde den planlagte vinterfest den 23.2.2022.
Dilettant er på grund af coronaen blevet flyttet til den 26.3.2022.
I vil høre mere om arrangementerne senere.
Der er fortsat mulighed for indbetaling af kontingent til seniorklub-ben. 50 kr. pr. person. Der er 3 muligheder for indbetaling, nemlig:
1. Overføre beløbet til: Gelsted Senior bankkonto nr. 6880 1078483 – Totalbanken (Husk lige afsendernavn.)
2. Betale i klubben om onsdagen
3. Sende mobilpay til Peter Svensson. (husk at oplyse navn)
Da der er et par stykker der i dag har forespurgt til brugen af mundbind, så har SSI ikke stillet krav om mundbind, men krav til coronapas, afstand og håndsprit. Hvis der er nogen, som ønsker at bruge mund-bind, så må de gerne det.
Hvis I hører om nogen, som har mailadresse, og som ikke modtager nyhedsbrevet, så må de endelig give mig besked, så vi kan så rettet fejlen på maillisten.
På bestyrelsens vegne
Inge Jensen

Nyhedsbrev d. 13.1.2022

Dette er et nyhedsbrev med en glædelig nyhed.
Vi åbner op i seniorklubben på onsdag den 19.1.2022 kl. 09.00.

Jeg har i dag haft en kontakt til SSI-hotline for at få klarhed over reglerne for vores klub. Vi må åbne med servering af kaffe og rundstykker, sang, kortspil og IT. Der skal tages højde for afstandskravet når vi sidder ned. Vi vil som noget nyt prøve at inddrage rummet ved siden af IT til kortspil og snakkegruppe også. Bordene vil blive delt op i det store rum, så vi håber der er plads til alle som ønsker at deltage i seniorklubben til onsdagsmøderne.

IT-holdet må møde som vanligt kl. 9.30. Der vil dog være rykket rundt på bordene, så der bliver lidt mere afstand imellem jer.

Vi i bestyrelsen håber I vil tage godt imod denne måde at starte op på indtil videre.

Husk coronapas og 20 kr. til betaling af kaffe og rundstykker.

Der kan nu indbetales til kontingent for 2022. Pris 50 kr. pr. person.
På bestyrelsens vegne
Inge Jensen

Nyhedsbrev den 3.1.2022

Alle medlemmer i Gelsted seniorklub ønskes et godt nytår.

Vi afsluttede 2021 med en aflysning af julefrokosten på grund af stigende coronasmitte og anbefalinger fra SSI. Anbefalingerne var, at der ikke måtte være større forsamlinger med over 50 personer hvor der er servering. Disse anbefalinger gælder frem til den 17 januar 2022.

Vi håber derfor, at vi kan starte op med badminton fredag den 7 januar og med seniorklubben på Holmegården onsdag den 19 januar 2022. kl. 09.00.

I skal være opmærksom på, at der fortsat er krav om gyldigt coronapas.

Fra 1 januar er prisen for kaffe og rundstykker sat op til 20 kr.

Hvis der kommer ændringer i forhold til opstart i seniorklubben den 19 januar vil I få et nyt nyhedsbrev udsendt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

Nyhedsbrev den 8. 12. 2021

Velkommen i seniorklubben til sang, kaffe og rundstykker, en god snak, kortspil og anden form for spil. Velkommen til IT holdet som lærer en hel masse af de kyndige undervisere.
I dag sang vi nr. 58 ”Vær velkommen herrens år” og nr. 65 ”En rose så jeg skyde”.
Der blev spillet kort. Vi kunne høre på nogle af grupperne, at de havde nogle sjove spil ind imellem. Der blev grinet en del rundt om bordene.
Alle kursisterne arbejdede meget koncentreret med at skrive julekort. En sand fornøjelse at opleve den enorme fordybelse i lokalet.

På grund af nye coronarestriktioner har bestyrelsen vedtaget at aflyse julefro-kosten den 15. december.
Alle vil få deres penge tilbage. Det er aftalt med Peter, at hvis I sender en SMS-besked til ham, så vil han sørge for, at I får jeres penge tilbagebetalt. Peter har tlf.: +45 50435073.
Aflysningen af julefrokosten betyder også, at der ikke er åben for kortspil m.m. i seniorklubben på onsdag den 15.12.
På bestyrelsens og egne vegne ønsker vi jer alle en glædelig jul og et godt nyt-år. Vi ses igen til seniorklubdag den 5. januar.
Jeg vil godt sige en stor tak til jer som havde meldt jer til borddækning, kage-bagning, opvask m.m. Det er dejligt, at I byder ind.
Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Inge Jensen

Nyhedsbrev den 1. 12. 2021.

Der bydes velkommen i Gelsted seniorklub til denne første dag i december, hvor der er mødt 60 glade og forventningsfulde personer op. Der er forsøgt at skabe lidt hyggelige rammer for vores medlemmer med lys i juletræet, og julestjerner på alle borde. Selv de små nisser har fundet vej til hylderne.
Ruth Nørgård er den glade giver af en lille en i anledning af hendes runde fødselsdag sidste år. Der synges fødselsdagssang for Ruth og ønskes tillykke.
Vi synger i dag nr. 4 og nr. 67.
Servicemeddelelser:
Den 15. december afholdes der julefrokost. Prisen for julefrokost, kaffe og småkager er 150 kr. Sidste frist for tilmelding og betaling er på onsdag den 8.december.
IT- undervisning aflyses den 15 december, da der så vil være kortspil i IT-lokalet i stedet for mens der bliver dækket op til julefrokost.
På bestyrelsens vegne
Gelsted Seniorklub
Inge Jensen

Nyhedsbrev onsdag den 24. november 2021

 Den danske sang er en ung blond pige,
hun går og nynner i Danmarks hus,
hun er et barn af det havblå rige,
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang, når den dybest klinger,
har klang af klokke af sværd og skjold.
Imod os bruser på brede vinger
en saga tone fra hedenold.

I dag startede vi vores fællessang med ”Den danske sang er en ung blond pige”.
Den passede fint, selv om toppen hos de engang så lyslokkede piger er blevet noget grå.
Fællesskabet er så vigtigt, og det skal dyrkes, og det bliver det med vores dejlige morgensang hver onsdag i Gelsted Seniorklub under Anne -Grethes kyndige ledelse.

Coronapasset blev vist. Flere har allerede fået det tredje stik, mens andre pænt må vente, til de får en indkaldelse. Coronapas på papir eller telefon alt er i skønneste orden. Alle har vænnet sig til, at det er sådan, at det er.
Kaffe/te og rundstykker fik vi klaret – nogen er hurtigere end andre.
Så kom der gang i IT. Alle 3 undervisere var klar, så det kørte bare. Alle sled i det; men i dag skulle Grethe heldigvis ikke rense Jyttes PC for spam.
Opvasken blev klaret på rekordtid. Der sker noget, når Merete går i gang.

Kortene kom hurtigt frem, og der blev meldt højt og lavt – sommetider for lavt.
Hurtigt var den formiddag væk, for tiden flyver af sted, når man er i godt selskab.
Julefest onsdag den 15. december
Tilmeldingen til julefesten starter onsdag den 1. december. Men glæd jer til denne lækre frokost fra Superbrugsen.

Dertil er der kaffe og småkager. Pris for alt dette er kun 150 kr. pr. person.

Pas godt på jer selv og hinanden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

Nyhedsbrev den 17.11.2021

Velkommen i Gelsted Seniorklub. Inge Nielsen giver en lille en til halsen i dag, da hun har haft 80års fødselsdag. Der blev sunget fødselsdagssang for Inge. Stort tillykke til Inge.
Der er i dag mødt 71 medlemmer til sang og spil i seniorklubben.
Servicemeddelelser:
Der er aflysning af bustur til Viborg den 24.11.2021. Der er desværre ikke tilmeldinger nok til, at vi kan gennemføre turen. De, der har betalt, kan få pengene retur hos kassereren (Peter).
Der er IT undervisning onsdag den 24.11.2021.
Vedrørende billeder til Gelstedbladet, hjemmesiden og nyhedsbrevet skal vi bede om jeres accept til at bruge billeder, som vi tager på klubmøder, ture m.m. i seniorklubben. Der var fuld accept fra de fremmødte.

Julefrokost afholdes i Gelsted Seniorklub den 15.12.2021. Der kommer mere om julefrokosten senere.
Så blev det tid for coronapas igen. Jeg har haft en kontakt til Sundhedsministeriets hotline. Gelsted Seniorklub bliver betragtet som et serveringssted da vi drikker kaffe og spiser rundstykker. Vi i bestyrelsen håber på jeres forståelse for brugen af coronapas, så vi kan fortsætte vores aktiviteter i seniorklubben.
PÅ grund af stigende omkostninger ser vi os i bestyrelsen nødsaget til at hæve prisen for kaffe og rundstykker til 20 kr. fra den 1.1.2022. På bestyrelsens vegne
Inge

Nyhedsbrev den 10.11.2021

Velkommen i seniorklubben til en formiddag med spil og IT-undervisning. Der var mødt 72 glade personer op til kaffe og rundstykker.
I dag synger vi nr. 111 og 93.

Der er kommet et nyt medlem siden sidste uge. Velkommen til Conny Kærhave Andersen.

Servicemeddelelser:

Tur til Viborg den 24.11.2021. Vi skal besøge Viborg Domkirke, Mønsted Kalkgruber og middag på Mønsted Kro. Pris 500 kr. som skal betales senest den 17.11.2021. Der er på nuværende tidspunkt kun 23 tilmeldte. Skynd jer at tilmelde jer til turen I kan nå det endnu.

Badminton: Husk badminton er aflyst fredag den 12.11, da Carl Hansen & søn har lagersalg i hallen.

Der er vildtaften fredag den 12.11.2021 i Borgerforeningen.

G.G.&I.F. inviterer til familieidræt og fællesspisning fredag den 19.11. kl. 16 til 17.30 Fri leg og forskellige aktiviteter i Gelsted Hallen for hele familien – og bedsteforældrene (gratis og der er ingen tilmelding) kl. 17.30 til 19 Fællesspisning i foreningens klubhus. Menuen er spaghetti og kødsovs. Pris: Børn (0 til 11 år): 30 kr. Voksne: 60 kr. Tilmelding og betaling senest 12.11.21 på foreningens hjemmeside: www.ggif-fyn.dk

Coronapas er ikke en nødvendighed endnu. Det er for forsamlinger/foreninger med over 200 personer i fremmøde. Vi følger udviklingen.

På bestyrelsens vegne
Inge Jensen

Nyhedsbrev onsdag den 3. november 2021

Der var i dag mødt 78 personer op til IT undervisning + kaffe og rundstykker mm.
Derefter havde vi lidt i de små glas, som Inge Nielsen gav i anledning af sin 80års fødselsdag – tillykke med det. Vi fik sunget ”Fødselsdagssangen”.
Tilmelding til Viborgturen den 24. november går lidt trægt; men skynd dig og få dig tilmeldt. Ronald og Peter er bare så parate. NYT!!! Der serveres middag på Mønsted Kro. Sidste tilmelding: onsdag den 17.11.
IT undervisning: Der er ca. 20 deltagere hver gang, så der er nok at se til for Jørgen Hollænder Jensen, Aage Scheel Hansen og Erik Ginnerskov. Der bliver knoklet med opgaverne, så det skal nok blive godt. Man har i fællesskab udarbejdet en plan for arbejdet helt til jul.
Her er stemningsbilleder af de meget koncentrerede kursister og undervisere
Badminton: Fredag den 29.10 var der lækre muffins til kaffen i cafeteriaet efter dagens kampe. Karen Frederiksen gav kage, fordi hun lige har haft fødselsdag. Igen en meget hyggelig formiddag i Gelsted Hallen.
Ansøgninger: Vi har ansøgt ”Brobygning Middelfart” om midler til:
• 4 computere
• Underholdning ved jubilæumsfesten
Vi er blevet imødekommet med 20.000kr. til de 2 projekter – dejligt at modtage penge til gavn og glæde for medlemmerne.
Vildtaften: Husk Borgerforeningen holder vildtaften den 12.11 kl. 18 i Stalden.
Med venlig hilsen
Gelsted Seniorklub

Nyhedsbrev 27.10.2021

Der blev budt velkommen til endnu en formiddag i Gelsted Seniorklub.
Igen i dag er der et lille glas, som er fra gruppen, der var på Bogø. De havde et lille overskud, som de gav til Seniorklubben. Ønsket var, at vi kunne få en lille en til halsen. Tak til deltagerne fra Bogøturen.
I dag sang vi nr. 168 og nr. 55 i den røde sangbog.
Servicemeddelelser: Der er i den sidste uge kommet 6 nye medlemmer i Seniorklubben. Der blev budt velkommen til de nye.
Inge Hedegaard, Jørn Erik Højlund Petersen, Anne Grethe Frydendal, Kaj Frydendal, Jonna Nielsen, Inge Christoffersen.
Der er fortsat mange ledige pladser på busturen til Viborg den 24.11.2021.
Vi besøger Viborg Domkirke, hvor der er guide på. Mønsted Kalkgruber hvor der også er guide på, og hvor vi får mulighed for at køre med deres lille tog ned i gruberne. Der serveres middag på Birgittelyst Kro. Alt dette får vi for en pris på 500 kr. pr. person.
Ronald og Peter sidder klar i Seniorklubben hver onsdag til at tage imod tilmeldinger og betaling.
Hvis der sidder nogen ude i de små hjem og har lyst til at komme med på udflugten, er der mulighed for, at I kan sende en mail med tilmelding til en af os i bestyrelsen.

Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne
Inge Jensen

Nyhedsbrev den 20.10.2021
Der blev budt velkommen og ønsket tillykke til Børge Kock, som gav en lille en til halsen, da han fyldte 80 år den 8-10.2021. Vi sang først fødselsdagssangen og der efter
nr. 82. Efter rundstykkerne sluttede vi af med nr. 86.
Der er i alt i dag fremmødt 84 medlemmer inkl. dem, som skulle til IT-undervisning.
Der blev budt velkommen til de nye medlemmer:
Sonja Toft, Erling Lerche Simonsen, Jørn Højlund Petersen, Rosa Bendtsen, Inge Hedegaard og Bjarne Sørensen.
Der blev budt velkommen til IT-holdet, der starter op i dag med 20 elever.
Underviserne er Erik Ginnerskov og IT-konsulent Jørn Hollænder Jensen.
Servicemeddelelser:
Fremover vil bom til parkering ved genbrugscentret være åben, da vi mangler parkeringsplads foran. De, som parkerer ved genbrugscenteret, kan tage bagtrappen op til seniorklubbens lokaler.
Der er bustur til Viborg den 24.11.2021 med besøg og rundvisning i Viborg Domkirke.
Middag på Birgittelyst kro og besøg og guidet tur i Mønsted kalkgruber.
Samlet pris er 500 kr., som er beregnet ud fra 50 tilmeldte. I kan tilmelde jer på Listen, som ligger på bordet ved Peter og Ronald.
Nete står for husflidsudstillingen i Ørslev forsamlingshus den 24.10.2021. Udstillingen er fra kl. 10.00 – 16.00. Der er fri entré. Der er reklame for udstillingen i det netop udsendte Gelstedblad.
Med venlig hilsen
Inge Jensen
Gelsted Seniorklub
Nyhedsbrev den 13.10.2021

Velkommen til endnu en dejlig dag i Gelsted seniorklub med solskin og godt humør.

Britta og Poul Erik Gudiksen gav en lille en til kaffen. Der blev i den anledning sunget fødselsdagssangen og som vi plejer 2 sange fra den røde sangbog.

Efter kaffen og rundstykkerne var der servicemeddelelser, hvor Jutta bl.a. fortalte om den dejlige tur aktivitetsgruppen havde arrangeret til Bågø i sidste uge. Hun fortalte om traktorturen rundt på øen, om besøget i de to kirker og på det lille museum, hvor der var gamle traktorer og markredskaber, som satte dem tilbage i tiden. Efter dette fik de kaffe og kage på museet. Turen gik tilbage til Assens med færgen fra Bågø kl. 16.00. Alle havde haft en dejlig tur.

På alle bordene er der lagt nogle små programmer for Cafe`en i Gelsted sognehus, hvor der den 14. oktober bliver holdt foredrag af Erik Jakob Petersen om “krigsårene fra 1940 -1945”

Den 24. november er der bustur til Viborg med besøg i Viborg Domkirke med guide, besøg i Mønsted Kalkgruber med guide. Der køres med det nye minetog ned i kalkgruberne. Hvis der er nogen, der gerne vil gå er dette også en mulighed.

Der serveres middag på Birgittelyst kro.

Der kommer mere information om turen senere. Tilmelding er mulig fra nu, hvor I kan skrive jer på listen hos Ronald og Peter.

Med venlig hilsen

Inge Jensen Gelsted seniorklub

Nyhedsbrev onsdag den 6. oktober


Inge bød velkommen i seniorklubben. Hun takkede for valget til bestyrelsen og til valget som formand.

De valgte til bestyrelsen er:
Formand: Inge Jensen
Næstformand: Ronald Matthiasen
Sekretær: Anne Friis
Kasser: Peter Sandberg Svensson
Menigt medlem: Agnethe Lysholt

Suppleanter:
Steen Ole Sørensen
Kim Lund.

Vi begyndte som vanligt dagen med at synge. Det blev i dag to sange fra sanghæftet. Otto Egedal gav en lille en til kaffen i dag, da han for ca. 1/2 år siden er fyldt 80 år.
Vi ønskede Otto tillykke med fødselsdagen.

Der er mødt 44 op til kortspil udover de 24, som er på tur til Bågø i dag. Det ser ud som om, de er heldige med vejret, da det blev solskin op ad formiddagen.

Servicemeddelelser:
Der afholdes jubilæumsfest fredag den 8. oktober kl. 12.00 i seniorklubbens lokaler på Holmegaarden.

Den 24. november er der bustur til Viborg med besøg i Viborg Domkirke og Mønsted Kalkgruber. Der serveres mad på Birgittelyst Kro.
Tilmelding til turen kommer senere med oplysninger om priser med mere.

Med venlig hilsen
Inge Jensen
Gelsted Seniorklub

Nyhedsbrev onsdag den 29. september 2021

I dag startede vi med: ”I østen stiger solen op”.

Dejligt- for vi fik en dejlig efterårsdag med sol og varme, først hen under aften væltede regnen ned over os.

Vi takkede Inger Steiner for de 11 år for Gelsted Seniorklub. Tak for indsatsen i Gelsted Seniorklub. Vi håber, at du stadig vil komme og være en del af fællesskabet omkring Gelsted Seniorklub.

Bestyrelsen konstituerede sig i dag, og resultatet blev, som følger:

Formand: Inge Jensen
Næstformand: Ronald Matthiasen
Kasserer: Peter Svensson
Sekretær: Anne Friis
Bestyrelsesmedlem: Agnethe Lysholt
1. Suppleant: Steen Ole Sørensen
2. Suppleant: Kim Lund

Jubilæumsfesten
Det næste, vi har på programmet, er jubilæumsfesten den 8. oktober kl. 12. På nuværende tidspunkt er der 73 tilmeldte.
Tilmelding (senest torsdag den 30. september): Ronald Matthiasen på: 64491553 eller på birthematthiasen@godmail.dk.

Bustur: Der er bustur til Viborg den 24. november. Mere herom senere.

Mailadresser:
Hvis du ikke modtager et nyhedsbrev hver onsdag (torsdag) i de aktive perioder, bedes du om hurtigst muligt at henvende dig til Peter eller Anne, så vi kan få rettet din mailadresse i systemet.

Telefonnumre:
Af medlemslisten fremgår det, at mange udelukkende har det gamle fastnetnummer. Kan det nu også passe?
Det må du også gerne komme til Peter eller Anne med, så vi kan rette.

Ny adresse:
Har du fået ny adresse. Er det vigtigt, at du henvender dig til Peter eller Anne, så vil vi straks rette.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub

Nyhedsbrev onsdag den 22. september 2021

I dag har vi afholdt hele 2 generalforsamlinger. Det var noget af en opgave at adskille de 2 år; men vores dirigent, Bent Clement førte os sikkert i mål.
Inger Steiner ønskede ikke genvalg. Vi siger tak for indsatsen i Gelsted Seniorklub.

Som noget nyt var der kampvalg, for 3 medlemmer stillede op til den ledige post i bestyrelsen.

Resultatet blev at Inge Jensen er nyt bestyrelsesmedlem.
Steen Ole Sørensen er 1. suppleant
Kim lund er 2. suppleant

Vi siger velkommen i bestyrelsen, og vi håber, at I bliver glade for det særdeles vigtige arbejde i Gelsted Seniorklub.
Der er bestyrelsesmøde den 29. september kl. 12.30, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Der var mødt 72 personer op til morgenkaffe og de efterfølgende generalforsamlinger (referat og formandens beretning fra 1/8- 2020 til 31/7-2021 vedlægges).
Det blev en lang affære; men heldigvis blev der også tid til lidt kortspil efterfølgende.

Jubilæumsfesten
Det næste, vi har på programmet, er jubilæumsfesten den 8. oktober kl. 12. På nuværende tidspunkt er der 71 tilmeldte. Der er få ledige pladser. Deadline er torsdag den 30. september.

Bågøtur
De aktive har arrangeret en tur til Bågø den 6. oktober. Der er få ledige pladser. Tilmelding og betaling sker til Lillian.

IT undervisningen
Erik Ginnerskov og Jørgen Hollænder Jensen er allerede godt i gang med forberedelsen til undervisningen, derfor kan du allerede nu tilmelde dig undervisningen.
Tilmelding: Anne Friis på 2162 6396 eller afriis@mail.dk.

Bustur
Der er bustur til Viborg den 24. november. Mere herom senere.

Vildtaften
Fredag den 12. november kl. 18 arrangerer Gelsted Borgerforening vildtaften på Holmegården.
Sten Blåkilde står for maden, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Pas godt på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gelsted Seniorklub