Sidebemærkninger

Onsdagsmøder

 

 

 

Nyhedsbrev onsdag den 06. januar 2021.

 Godt nytår til jer alle.

Opstart: Vores første møde i 2021 lader vente på sig; men vi glæder os alle meget til, at vi igen kan mødes under sikre former.

Generalforsamling: Da det grundet Coronasituationen ikke har eller er muligt i den nærmeste fremtid at afholde generalforsamling, håber vi på forståelse for følgende:

Kim lund har indvilliget i at stille op til den ledige bestyrelsespost og indtræder i bestyrelsen.

Da Britta grundet flytning ønsker at udtræde af bestyrelsen, indsættes en suppleant i hendes sted, indtil næste generalforsamling.

Hvis andre sidder med et ønske om en bestyrelsespost, hører vi meget gerne fra jer.

Får vi ikke nogen indsigelser imod dette inden for 14 dage, vil bestyrelsen konstituere sig ud fra dette.

Formandens beretning og regnskab er vedlagt.

Medlemskort.

”Gamle medlemmer” har fået medlemskabet gældende for 2021 i julegave.

Nye medlemmer kan købe medlemskort ved indbetaling på konto: 6880 1078483

i Totalbanken – pris 50 kr. pr. person.

Badminton: Starter når det er muligt. I får nærmere besked.

Månedlige arrangementer:

Arrangementerne kommer fortrinsvis til at ligge tirsdag formiddage

Sommerfuglefremvisning skulle være første arrangement hos: Leif Jensen, Hørkærvej 14, 5591 Gelsted. Desværre bliver vi nødt til at udsætte indtil videre.

Leif Jensen er formand for den fynske insektforening. Han tilbyder at fremvise og fortælle om sommerfugle fra sin egen studiesamling. Naturligvis vil Leif Jensen fortælle noget om, hvad man selv kan gøre for at få flere insekter i haven.
Leif Jensen er vært ved en kop kaffe

sommerfuglefremvisningbilleder

Leif Jensen viser et lille udsnit af de mange smukke sommerfugle. Glæd jer til et meget spændende arrangement.

Dilletant i Gelsted Forsamlingshus er blevet udsat.

Vinterfest: Den 24. februar skulle vi afholde vores vinterfest; men den bliver desværre udsat.

Pas på jer selv og hinanden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen