2013 og 2014

Til udskrivning ⇒ 2013 og 2014

Sket er sket i Gelsted Seniorklub fra generalforsamling 2013 til samme i 2014.
Generalforsamlingen i Gelsted Seniorklub blev afholdt d. 17. september 2014.
Dagsordenen blev fulgt nøje, og var ledet af Ernst Lund. – Alt blev godkendt af de ca. 60 fremmødte Alle valg var genvalg, så ikke de store ændringer. – Der var håndsoprækning til støtte for evt. køb af stuehuset.

Kassererberetningen:
Der er gået mange penge ud og ind, men heldigvis flest ind i det forløbne år.

Formandsberetningen:
Året er gået så stærkt, og igen med en hel masse nye oplevelser til såvel vore almindelige klubdage, som til udflugter, foredrag, fester og her til sidst Gelsted markedet, hvor vi takker for al den villighed der har været med at lave kager, som er vores bedste forretning. Tusind tak for det.
Desværre er der ikke kommet opgørelse fra Borgerforeningen endnu. – Fredag – lørdag var gode men søndagen var desværre meget fugtig, så det trak nok omsætning og fortjeneste nedad.
Vedrørende seniorklubbens udvikling fra 156 til 182 medlemmer, da er det for det meste EDB, badminton, hjertestarterlære der er årsagen til, at vi er blevet 26 flere medlemmer i det sidste år.
Tak for alle medlemmers opbakning til valgte aktiviteter.– Ikke kun onsdagsmøderne. Men alle.

I perioden har vi mistet 5 af vore medlemmer. Alle rejste sig, og mindedes med stilhed de døde.

Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen og partnere, for al den flid der er lagt i at servicere alle vore medlemmerne til daglig og til fest. Jobbet kræver, som vi har indrettet det, at vi møder kl. 7.30 hver onsdag. Det er sådan en gammel ordning der kører endnu, men det kan måske ændres. Tak
Vi vil også gerne takke vores dygtige pianist og forsanger, som gør at vi har kraft til at synge igennem her om morgenen, uden at være bange for at synge ved siden af. Tak.
Også tak til vores EDB lærer, for alt det du har lært os, og glade for at du fortsætter. Tak.
Tak til jer som holder jer unge ved at hjælpe til ovre i genbrugsbutikken, samt tirsdagsholdet. Tak.
Tak til Borgerforeningen for at vi må bruge huset her, og håber ingen ændringer på det. Tak.

Så lige en tak til mandagsholdet, som så vidt muligt prioriterer sine mandags formiddage til at pleje Holmegården ude og inde. Det er jo også mandagsholdets skyld, at vi kun betaler 15 kr. for morgenmåltidet. Med Jeres frivillige arbejde, sparer vi nemlig at betale husleje. Tak
Tak til næstformanden, fordi du møder ekstra tidligt og sætter varme på i den koldeste tid. Tak.
bn

Uge 33 2014 igen en oplevelse på Gelsted marked.
Hele ugen og lidt af uge 34 er gået med igen et godt samarbejde mellem markedsholdet, til såvel opstilling af inventar i teltet – Etablering af alt køkkengrej m.m. ovre fra vores lille Senior køkken.
Alle 10 serverings borde var med rød-hvide duge festlige at se på, og der var god skiltning uden for.
Af matrielle forbedringer – da fik vi lov til at lægge vand og afløb ind til vores køkkenvask.– Super.
Ligeledes fungerede vores stålcontainer perfekt. – Nemlig fint at alt kan låses inde efter lukketid.
Tirsdag efter markedet, samledes vi til rengøring af alt det som vi har ”lånt” i køkkenet, samt i alle rummene – store og små oppe på 1. ste. salen, hvor Borgerforeningen har håndteret markedsgrejet.
Vi var igen i år heldige med at kunne servere lækre skære og lagkager som var doneret fra 16 flinke medlemmers køkkener. – Vi havde igen i store mængder franskbrød med ost til kaffen eller teen..
Desværre var søndagsvejret imod os, da mere end 30 m/m regn holdt markedsgæsterne hjemme i tørvejr, så betydelig mindre salg denne dag, hvor i mod fredag og lørdag var kopi af sidste års tal.
Øl og vand salget var ikke det helt store, da det jo ikke var så varmt, Kun ca. 300 enheder solgte vi,
som vi så håber dækker vore udgifter til teltleje + moms m.m. som måske er dyrere i indkøb i år.
Vi håber alle at kunne holde skindet på næsen, og vende tilbage igen til næste år. Tak til alle, såvel
gæster som leverandører for opbakningen til dette store Gelsted arrangement. Tak for hjælpen til
alle som der frivilligt meldte jer til, at få det hele til at fungere fra start til stop. På gensyn næste år.
Ja – og tak til Borgerforeningens køkkenhold, for al den gode forplejning, vi nogle gange deltog i ved spisetiderne.

Den 18. juni 2014!
Der deltog eller ikke deltog onsdag d. 18. juni til Grillfestarrangementet, som var bukket helt op.
Vi havde af vore 167 medlemmer besøg af 88. De halve kom kl. 9, og øvrige kom i løbet af formiddagen, og nød solen og drinks omkring Jørn Eriks Grill.

Vi prøvede med nogen markedsføring i god tid, om vi kunne lave lidt om formiddagen med grillpølser vin vand og øl i strålende solskin til nye medlemmer.
Vi havde også spillemandsmusik i gården, men vejret var vist for godt, og vi omsatte kun halvdelen af lækkerierne nede ved grillhuset.

Til den grillstegte kaldet pattegris -( den var stor)- viser nogle billeder alle øvrige forberedelser af middagens tilbehør i vort lille køkken udført
af vore egne folk. Efter kaffe/rundstykker kl. 9, startede dagen med sædvanlige aktiviteter i det gamle lokale til højre for trappen, og petanque nede.
I den store sal blev der så dækket op til alle de spisende medlemmer, og kl. 12 gik vi til bords, med musikunderholdning af Børge musik.

Der blev budt velkommen til alle de glade mennesker, og der blev fortalt lidt om markedet, og hvordan medlemmerne kunne bidrage med kager til markedet.
Gelsted marked er nemlig næste arrangement, hvor vi deltager med at betjene gæster med kaffe og hjemmebagte kager, som giver så en skilling til klubben.

Vi er stadig modtagelige for et ring, hvis nogen ikke har skrevet sig på listen med markedskager. –

Vi sluttede festdagen ved 16 tiden, og de sidste fik lejlighed til en sving om. – Tak for godt fremmøde og jeres gode humør.

Med bestyrelsens venlige sommerhilsner og på gensyn på Gelsted marked.
Bn.

Den 14. maj, med udflugt til Glud frilandsmuseum, blev kørt lige efter opskriften.
Vi startede med morgenkaffe og rundstykker kl. 9. – Kl. 10 var alle 50 sat sig ind i bussen.
Efter en lille times kørsel syntes chaffør Svend, og stewardesse Alice fra Ejby Taxi busser. at de ville gi` os et kop kaffe.
Kl. 12 landede vi i Glud frilandsmuseum, efter behagelig kørsel op og ned, ud af de små Juelsminde veje, og endte inde ved nogle lange veldækkede borde, for at nyde karbonader/grønærter/gulerødder og til dessert frugt m/flødeskum. – Kl. 13 startede en 1½ times rundtur på halvøen, med alle tiders guide der hed Børge, som fortalte om hvad vi passerede, og på en helt anden end kedelig måde.
Vi kom så tilbage til de lange borde, hvor damerne kaffe boller og lagkager ventede på os, for at slutte turen af med en ”på egen hånd rundtur i frilandsmuseets seværdigheder ude og inde.
Afgang hjemad kl. 16,45, og hjemme 18 tiden, og alle udtrykte at have haft en rigtig god dag.
Seniorlokalerne blev om formiddagen passet af dem der ikke kunne være i bussen, og hyggede sig med forskellige aktiviteter, ind til frokosten nærmede sig..

Den 09.04. 2014: – Vi startede kl. 9.00 med den triste meddelelse, at Jens Drøge var afgået ved døden. Alle rejste sig, og mindedes Jens, som tirsdag blev bisat fra en fyldt Gelsted kirke.
Vi fik igen gang i tangenterne, i det Anne – Grethe igen var på sin plads bag klaveret.
Ved ca. 12.00 tiden kom der 85 til påskefest, hvor alt klappede med god mad – en masse snak, og ingen musikunderholdning denne gang. Et par medlemmer kom med hver deres forslag til sange, som blev benyttet for fuld kraft. Forsøget med at lade snakken gå, uden måske for høj musik, gik godt, og klokken nærmede sig døgnets time nr.16.00 hvor vi så slutte af, og gik til opvasken, til kl. 17.30.
Vi startede med hvide sild med karrysalat – Fersk røget laks – røget florel – rejer med rygeostcreme – lam med abrikoser og mandler (det er lammekød i tern) Skidne æg – hjemmebagt brød – ost og frisk frugt, og alt var velsmagende, fik flere roser. Sluttede med – kaffe m. småkager – lotterispil med 40 gode gevinster. – 10 x 6 påskebryg – 10 x gode vine – 10 x Merrild kaffe – 10 x brændevin.
Alt i alt en god dag.

09,04.2014 – Velkommen til nye Seniorklubmedlemmer til d.d. i år.
Gunner Alexandersen
Karen Hein
Erik Hein
Erik Hansen
Anne – Grethe Clement
Bent Clement
Bodil Eriksen
Nils Eriksen
Birgit Eriksen
Else Føns
Peter Føns
Karsten Laursen
Dorthe Pedersen
Jørn Erik Pedersen
Karl Christian Larsen
Edith Olsen
Peter Olsen
Sten Blaakilde
Connie Christoffersen

Formiddag d. 26,03 EDB orientering til nye brugere, v. Aage som f.eks. hvad en mus bruges og tastatur bruges til. – Der kom ikke så mange, som havde brug for det. – Flere end 2/3 af Seniorklubbens 163 medlemmer, har nu e. mail adresser, så, der er sket meget, fra vi startede kurserne, og ind til i dag.

Formiddag d. 26.03.2014
En oplevelse i Gelsted Seniorklub, der sjældent sker. – nemlig 9 matadorer i l’ hombre spil:
I et tourne- spil lykkedes det Otto Egedal at opnå det fantastiske at få 9 matadorer i klør.
Som det er kutyme i l’ hombre, så faldt der omgående en tyver ( den største mønt ) til Otto Egedal fra hver af de andre spillere, Karl, Knud og Steen.
At få ni matadorer i L’ hombre betyder, at man har alle de ni største trumfer på hånden, hvilket igen vil sige:
Spar es, klør to, klør es, klør konge, klør dame, klør knægt, klør syv, klør seks og klør fem.
Otto Egedal meldte et tourne spil, og lagde kortene på bordet som et oplagt spil, han nåede lige at sige tout, hvilket betyder, at han mener at kunne få alle stikkene, da det går op for ham, at han sidder med alle de ni største trumfer på hånden. Kontrollen blev behørigt foretaget, og det er ganske vist: Otto Egedal havde 9 matadorer. Pudsigt nok iøvrigt, da vi netop under morgenkaffen i seniorklubben i Gelsted havde talt om, at han aldrig havde fået 9 matadorer før i sin tid som l’ hombrespiller.
Et stort tillykke til Otto skal lyde fra os andre spillere, nu venter vi spændt på, hvem den næste kan blive.
Vi spiller hver onsdag formiddag på Holmegården i Gelsted, men vi er desværre ikke så mange, der kender dette drilske spil, så, skulle der være en lille kortspiller, som kunne være interesseret i at lære at spille L’ hombre, så kom endelig og sig til, vi vil gerne hjælpe med indlæringen, så kunne det jo være, at det blev dig, der fik 9 matadorer næste gang.
mvh
Medlem af Seniorklubben,
Steen Ole Sørensen

Eftermiddag d. 26. 03. 2014
Lokalhistorikar Hans Jensen, fortalte om Gelsted, fra centerby til udkantsby, om fra indflydelse til afmagt
Vi hørte om det solide bondesamfund, som blev en livlig og betydende stationsby. Hørte om, hvad kommunesammenlægning i 1970 kom til at betyde (Ejby Kommune). – Hørte om lukningen af baneoverkørselen, og om strukturreformen i 2007 (Middelfart Kommune).
”UdkantsDanmark” er et begreb, som diskuteres meget fra Christiansborg til mindste landsby. – Foredraget var krydret med mange af de billeder, Hans Jensen har indsamlet i sognet, og taget tilhørerne med på en eventyrlig rejse over 150 år på godt og ondt. Foredraget bevirkede 60 alm. + 86 lokal interesserede fik en ekstra viden denne onsdag. Klubben besøges pt. hver onsdag af omkring 60 medlemmer til kaffe /rundstykker, og denne onsdag af yderlig 86 med lokalprægede interesser.

Foredrag.
05.03 Kl. 14. – 16. Foredrag med lysbilleder v. Børge Andersen tidl. Zonen. om En Gelsted drengs oplevelser.
Alle var velkomne. Og vi blev 40 lyttere, som kunne nyde interessante beretninger fra før til nu.
For os lokalfolk, var det herligt at høre om alt fra den gang, og som vi så kunne huske en hel del af.
Vi kunne købe kaffe m. småkager kaffe eller drikkelse og der var ingen entre

Vinterfest 2014
Den 26.02. 2014 blev til en god vinterfest med Suppe og peberrodskød / sovs og hvide pattetter.
Efterfølgende lotteri – kaffe – og kringle leveret fra Hviids Gourmet. Vi var 78 mødt frem, og meget
fint da der om aftenen var spisning i borgerf. og lokaludv. nede i ”stalden” med næsten samme antal.
Ingen musikalsk underholdning denne gang, med foredrag af fotosam, om 40 år hos DR TV.

Julefesten d. 11. december 2013, blev en fest, hvor alle på den ene eller anden måde blev aktiveret, med kortspil – bobspil håndgerning – EDB lære – 88 vildænder – børnesangkor – fuld musik – gætte Qvist – og rundt i ring – fotografer – m.m. – samt opvask – og alt på plads igen. – Super
En sådan fest starter kl. 7,30 med at gøre klar til alle som kommer kl. 9 til kaffe og rundstykker, og slutter når der er ryddet /vasket op ved 17,00 tiden.
Se de nye julefest billeder her på Senior hjemmesiden, fra julefesten for de 8 til 99 årige, samt til orientering for alle øvrige seniormedlemmer og familie og venner i den øvrige verden.
Syngebørnene delte en del af de 80 friske æbleskiver/ m. tilbehør + drikkelse, og organist og præst måtte dele vildænderne m. lækkert tilbehør med øvrige.
Hvad kan der dog findes på til næste gang det er jul. – Vi ser.

Sådan gik Løvfaldsfesten d. 9. oktober 2013 i Gelsted Seniorklub!

D. 27/11 – 2013
Juleturen til Aarhus gl. by, startede med morgen kaffe rundstykker i salen til de 66 fremmødte.
Alle aktiviteter på Holmegården forstsatte, som normalt andre onsdage efter kaffen, og efter opvasken k. 10 gik 50 af os om bord i bussen, og med et enkelt afvandings stop på en rasteplads,
nåede vi Aarhus til middagstid. Vi fik serveret bussens kaffe, både ud og hjem under kørslen.
Flæskesteg rødkål kartofler m. tilbehør var allerede stillet frem på buffeten, da vi kom, og uden nogen form for noget til at holde maden varm. – Den var bare så kold, men smagte godt.
Desværre var der alligevel ikke nok til alle, hvilket gav lidt ventetid. – Risalamanden var ok.
Vi fik set alt hvad vi kunne formå, men havde regnet med mere julepynt, men en god Aarhustur, desværre i surt vådt vejr, som krævede lidt varmt, i de der til indrettede lokaliteter i den gamle by. Turen var arrangeret af Alice og Svend Amlund Ejby Taxibus. – Tak for det. –
Vi håber at alle hjemmeblivende også havde en god udbytterig dag.

Kl. 9.00 – Velkomst og orientering!
Der dækkes i dag op ti 90 løvfest medlemmer, til fest menu og til Birgit Holm og Co. som synger og spiller, og klæder sig ud i forskellige kostumer. Tittel er = Livet er en rejse – at rejse er at leve.

Derfor ønsker ”personalet” at alle aktiviteter i dag vil ske inde i de lidt mindre lokaler.
På denne måde vil vi ændre dette rum til et rigtig gammeldags løvfests lokale, dækket til 90 pers.

Den 23/10, starter edb kurserne, sammen med at øvrige normale aktiviteter her i huset.

Henne på bordet ligger udflugtlisten, hvor der er 5 pladser tilbage af 50 mulige til d. 27. november.
Vi mødes alle her til kaffe kl. 9, og kl. 10 kører Aarhus bussen, og alle øvrige fortsætter bare som intet var sket.
Søndag d. første december kl. 9,30 har vi Kirketuren, hvor præst – organist og os selv her, venter så mange som muligt. Som før, følges vi ad den første søndag i Advent, som i år den 1. ste. december.
Bestyrelsen arbejder med planlægning af julefesten d. 11. december. Måske ikke lige Lucia igen, som vi kan anbefale andre klubber her i Gelsted og omegn, men gerne noget andet, som kan give julestemning. Håber at få forslag fra dem som kan lave sådant. – Så ny overraskelser venter.

Kl. 9.30
Færdige med fortæring af kaffe og rundstykkerne, og selskabet forlader den store sal, og går ind i tilstødende lokaler. – ”Personalet” starter med at flytte rundt på borde og stole – lægger de nyindkøbte duge på og dækker bordene – lægger servietter sammen og sætter blomster og lys på.

Kl. 12.00
Velkomst til 90 løvfaldsfest deltagere til dagens menuer i form af god mad og drikke og til Birgit Holm Hansens muntre underholdning, sammen med 2 andre pæne ”påklædningsdukker” og Per Rye, som styrede orkestret, til sange som omhandlede Livet er en rejse – at rejse er at leve.
På vej til pladserne har gæsterne købt sine læskedrikke. Vi starter med at synge en sang foreslaået af Per Rye
Herefter er buffeen lækre retter åben for afhentning, og skiftevis fra bord til bord henter man så.
Vi fik en eftermiddag med masser af oplevelser, som påvirker os alle, til mindre medicinforbrug.

Kl. 16.00
Næsten alle havde glade forladt salen, og ”kun opvask og rengørings aktørerne var tilbage”.
Trætte – men glade for, at dagens aktiviteter lykkedes, og allerbedst omgivet af glade folkens.

Kl. 17,30 – Alt i Seniorklub lokalerne klar til næste onsdags aktiviteter.
Sjatterne tømmes – På gensyn.

Dagen efter kl. 15.00:
Alle duge – viskestykker og håndklæder er vasket og lagt sammen. Tomme flasker
er afleveret – Kassereren opgjort underskuddet, og klar til julefesten d. 11/12. – 13.

På gensyn.

Generalforsamlingen d. 18. september hvor ca. 60 medlemmer af 153 deltog.
Beretningerne blev godkendt. – Der var genvalg over hele linien.

Bestyrelses konstituering mandag d. 23. september, hvor alle blev på deres poster.
Kasserer Jytte Andersens valgår forskydes til 2015, da Bent Nielsen er på valg i 2014.
Kasserer og formand må ifølge vedtægterne ikke være på valg samtidig.