Vidste du det ?

Seniorklub medlemmernes aktiviteter i Gelsted seniorklub:

Mandage frivilligt arbejdshold fra kl. 9,00 til kl 12,00 begyndte i 1996:
Hvad laver mandagsholdet ? = Samarbejder med Borgerforeningen.
Deltager i forefaldende arbejde såvel med – inde som udvendig vedligeholdelse, samt reparere efter vold på døre – vinduer m.m.
Altså udfører opgaver som aftales mellem Borgerforeningen og Seniorklubbens der til udvalgte.

Fra 2006 til 2009 samarbejdes med projekt med en ny større møde – sal trappen til venstre,
samt færdiggøre igangværende arbejder mellemgang – depot og toiletfacaliteterne på 1 ste sal, som er endt lykkeligt, og i brug, sammen med øvrige lokaler – alt efter Seniorklubbens behov v særlige argm.
Matrialer var genbrug eller nye, som alt skaffes og betales af borgerforeningen og bearbejder dem så bedst muligt for ar afslutte med = brugbare lokaliteter til sunde kulturelle formål.

Velux ovenlysvinduer og parketgulv er skænket af Veluxfonden (Gelsted Bygningsindustri) – Senere skænket 4 skunkvinduer – også Veluxfonden. Gardiner skænket af Fionia fonden. Trappelift skænket af Seniormedlemmer, samt lokale virksomheder. – Ved indgang til trappe/lift, er der monteret en hjertestarter, betalt af Gelsted Borgerforening Gelsted Genbrugsbutik og Seniorklubben, med Butiksholdsbeløb.

Senere er alt på / i bygningen fastfæstnet inventar overtaget af Gelsted Borgerforening, mod at denne vedligeholder.
Fælles m. Borgerforening/ Seniorklub fået lyddæmpet loftet, og Seniorklubben har i 2012 – 2013 købt flere borde og stole – install. Internet nyt køleskab komfur og 3 x WC er.

– I foråret 2014 er Seniorkøkkenet fuldstændig renoveret, og flere nye hylder og inventar monteret, og alt malet, samt nye tre nye lamper.       I salen er skabselementer udskiftet med nye, og alle de gamle blevet flyttet ud i gangen over døren.
I eksisterende øvrige1. ste. sals lokaler er der faste møder og kurser flere gange ugentlig året igennem.
I stalden er der udlejning til diverse fester af forskellig art, og meget brugt til ungdomsfester.
I laden er der året i gennem oplagring af diverse til markedet, samt festlokale til markedet.
Det nye 1.ste sals lokaler har været lejet ud få gange til Seniorklubmedlemmer.

Seniorklubben bor gratis, i form af mandagsholdets arbejds – ydelser med 6 til 10 mand til alt muligt forefaldende vedligeholdelse ude og inde.
Borgerforeningen er vært for 4 årlige spisninger – frokost/kaffe mandage efter arbejdstid.

Faste møde dage er Onsdage fra kl 9,00 til 12,00: Årligt medlemskontingent kr. 75.00

Der startes med fælles kaffebord sang kortspil bobspil petuang – håndgerning m.m. samt overgang fra papir til EDB håndtering, hvor ældre hjælper ældre. Her er noget at lære for alle.

Bestyrelse og frivillige hjælpere starter kl. 7,30 om morgenen, med at skære og smøre rund= stykker skære ost – brygge kaffe vaske borde af og dække op til 50 til 65 personer i mødesalen, og måske til flere i tilstødende lokale, samt feje gulve og evt. vaske trappe og toiletter, se efter papir og hænge håndklæder op – alt klar til medlemmernes ankomst fra kl. 8,45

Sådan en onsdag formiddag er medlemmernes store kom – hinanden ved dag. Der bliver ikke snakket i krogene, men over hele området, og hvad kan så være mere sundt folkeligt og fornøjeligt.

I løbet af året arrangeres der busture ud i det blå, samt årstidernes lejligheder til at feste her på Holmegården, med musik underholdning samt spisning med hvad der til hører, og altid til specielle lave medlemspriser, som bekendtgøres før hvert enkelt arrangement. Vi har stort telt på Gelsted marked, med salg af kaffe og hjemmelavede skære eller lagkager, samt salg af øl og vand.