2015 og 2016

Til udskrivning:20160914

Sket er sket i Gelsted Seniorklub fra generalforsamling 2015 til samme i 2016.

Gelsted Seniorklubs Formandsberetning ved Generalforsamlingen nr. 20, d. 14. september 2016 

Det har været en fornøjelse i 15 år, deraf 10 år som formand, at komme her næsten hver onsdag, og mærke den interesse alle her har for at lytte og fortælle om hinandens oplevelser, samt hygge os med forskellige aktiviteter.    Om alt hvad vi har foretaget her i det forgangne år af fester udflugter, vil jeg ikke genfortælle, men takke jer alle for den store støtte i medlemmer har givet vores lille bestyrelse, ved at deltage. Også en stor tak til bestyrelse og vore samlevere, for stor hjælp til servicering på onsdage og til festerne. Ligeledes tak til medlemmers hjælp med mange forskellige aktiviteter her i huset – samt i genbrugsbutikken, og sidst, men ikke mindst hjemme i køkkenerne, med markeds lagkagerne, som er meget eftertragtet, og giver os en klubfortjeneste, i vores telt på Gelsted marked. – Jeg kan anbefale alle 60 + at være medlem her, og selvfølgelig selv bestemme om hvad man vil deltage i, og hvornår, og modtage e. mails med Seniorklub nyt, og til hver en tid følge klubbens aktiviteter på www.gelstedseniorklub.dk                                                   Lidt andet, men med kæmpestor betydning for Seniorklubbens dagligdage: En rigtig stor fornøjelse var, da døren omkring år 2004 ude fra det gamle trapperum, og her ind til ladeloftet blev åbnet, og så se ud på halmloftet, med dets mange gamle træbjælker, og så ca. 4 år efter, kunne vi åbne døren igen til det vi ser i dag, – et helt nyt flot møderum med borde og stole til 90 personer, i stedet for til ca. 45 i det første mødelokale, som vi fik til rådighed, og stadig har, som stødpude ved fester, samt til EDB skolen. – Vi fik åbnet de nye lokaliteter her, med salen, toiletter lille køkken med maskiner, og bedst af alt, nemlig elevator nede ved den nye trappe, så alle, også dem af os med gangbesvær kan komme herop. – Alt det har betydet en fordobling af medlemmer, så vi nu er 194 hvor 76 mødtes i dag. – Det er nok, et af Gelsted borgerforenings mange gode iniatativer, den bedste for Seniorklubben.  Alt dette lod sig gøre med materiale, og anden hjælp fra Gelsted Borgerforening, og arme og ben fra Gelsted Seniorklub.      Vi fik også sponsoreret ovenlys og skunk vinduer – gardiner – parketgulv – trappelift – og mere, rundt fra omegnens virksomheder og Seniorklubmedlemmer, ved vores egen dygtige indsamlers besøg. – Foruden alle disse goder, har Seniorklubben gennem årene fået skabt en god sikkerheds drift økonomi, opstået ved indtjening på Gelsted marked, og ved medlems og genbrugsbutikkens sponsoreringer, og ingen kontanter til husleje, men arme og ben hver mandag, fra mandagsholdet. Jeg ønsker Seniorklubben rigtig mange gode år, og med denne klub reduceres medicinforbruget, ved at komme hjemmefra, og lytte til andres meninger, samt fortælle om sine egne oplevelser. Vi har blandt andet et medlem, som til oktober fylder 102 år, som ikke længere er så godt gående, men det lindrer på smerterne, når hun kommer her, og får et slag kort og lidt snak. – Ernst Lund blev valgt til vores GF. dirigent, og startede med at mindes tre afdøde medlemmer. –Valg, I stedet for Bent Hensen og Bent Nielsen, valgtes Bente Davidsen og Steen Ole Sørensen til bestyrelsen. Suppleanterne Agnethe Lysholt og Inger Steiner blev genvalgt. – Ernst Lund ønskede ikke genvalg som revisor, efter 20 år på bagen, og nyvalgt blev Otto Egedal. – Poul Christensen fortsatte som revisor suppleant. – Senere konstituerede bestyrelsen sig, således at Steen Ole Sørensen blev formand – Ronald Matthiasen næstformand – Jytte Andersen kasserer – og øvrige bestyrelses medlemmer er Bente Davidsen, Britta Hansen, som står for alt indkøb m.m.              bn

Den 24.august 2016:  Godmorgen efter vel nok en, god overstået sommerferie!Ingen har fundet på noget nyt siden sidst, så vi må så bare videre i samme rille.Dødsfald: Edith Rasmussen er efter lang tids sygdom afgået ved døden.  Skal vi rejse os og mindes Edith.Vi har fået 5 nye medlemmer, og velkommen til Flemming Jensen, Bente og Ove Fjordhauge, samt Torben Andersen og Frederik Dietz. Jer som er kommet her i dag, kan så finde ud af hvad vi laver, og prøve mulighederne, for der er noget for enhver. Vor nyeste aktivitet er Snakkegruppen.
Badminton starter i Gelstedhallen tirsdag d. 30. august kl. 11 til 12, og kaffe og snak bagefter.
Vi har været i teltet på Gelsted marked, og takker alle kagebagerne, som var med til at give os en større omsætning og fortjeneste – Vi har nogle kagefade til rådighed for ejeren her, uden navn på.
Vi nærmer os generalforsamlingen, som er d. 14. september, og beder alle som vil prøve hvor dejligt det er at være i sådan en bestyrelse, at fortælle det til en af nuværende bestyrelse, som kan være dit eget navn, eller et forslag på en anden. Kan også lægges en af vore postkasser, for så tager vi dem med. – Sidste afleverings dag er onsdagen før generalforsamlingen. Kan også mailes til Gelstedseniorklub@gmail.com
Det er jo medlemmerne der bestemmer hvem de vil have i bestyrelsen, og der foreslås skriftlig  afstem- ning.  Navnene skrives på tavlen, og bliver nummereret efter indleveret rækkefølge, og så stemmer vi der med. Der er denne dag gratis morgenkaffe og rundstykker, samt senere en øl, eller vand i flaske/ kande.
Vi har haft mange fødselsdage i ferien, og vi har besøgt alle, og afleveret vingaver, og vi siger tillykke til jer alle sammen. I dag vil Erik Rasmussen skåle med os, i anledning af fødselsdag nr. 90. Det ville Aksel Andersen også med sine 85 år, og Tove Brodersen med sine 70 år. men vi syntes det er for meget på en gang, og fortsætter så de næste 2 onsdage, med en lille en, og det har Aksel og Tove sagt ok til. Sang nr. 43 før kaffen, og nr 48 efter kaffen.

Den 22. juni 2016. Grillfesten er sidste mødedag før sommerferien.
Tak for en hyggelig grillfestdag til alle fremmødte, som nød dagen på 1. ste. salen. Det var et kæmpearbejde at få sådan et arrangement op og stå, og tak til alle som gjorde det så godt i dag. Slagterens gris og pølser blev sammen med bestyrelsen og Jørn Eriks indsat med tilberedning og sange en succes. Det var ikke bare kød og pølser, men også Grøntsags afdelingen i de to køkkener, samt borddækning der virkelig kæmpede for at være klar til kl. 12,15, og sluttede af med en kæmpe opvask, og en tår at drikke, og Kl. 17.30, helt færdig, og i morgen aften er lokalerne rengjorte, og klar til at fejre en privatfest d. 14. juli. Tusind tak til alle deltagere og bestyrelse, for gennemførelse af denne sidste Seniorfest før sommerferien, og på gensyn på Gelsted marked. bn

Den 9. juni var vi til Cirkusrevy på Bakken. En oplevelse for 50, med start kl. 13 fra Holmegård, og stoppede kl. 14, for at strække ben, og sådan noget, samt nyde bussens kaffe og Brittas kager på en sjællandsk P. plads. – Midt på eftermiddagen stod vi ud af bussen, og gik ind på Bakken, og nød og prøvede hvad vi havde lyst til. Kl. 18 spiste vi middag på restaurant Perlen, og kl. 20, var vi i revy teltet, og nød så at høre og se revyen, som var morsom og kunstnerisk udført. Vi var igen i Gelsted kl. 01, og takkede arrangørerne for tegning til turen, og tak til Ejby Taxibus m. service – stewardesse, for turen. – Næste år d. 8. juni køres i 2 etagers bus, med flere i. (70).

Den 25 maj kl. 10, startede vi til Egeskov slot og parker, og landede ved 11 tiden på Egeskov, hvor vi lejede 4 trækvogne til vores mad og drikke. – Vi havde nemlig alt proviant med – madpakker fra Super brugsen – lækre kager fra Merete Jakobsens køkken, og kaffe i termokander fra klubben, samt øl vand og snaps, som blev lidt lunkne, idet det gode solskinsvejr vi havde bestilt kom til os. Desværre kunne vi ikke i forvejen bestille bænke og borde, og da vi kom ind på pladsen var alt optaget af skolebørns tasker. Dem havde de så bare fået lov til at lægge der ind til de skulle spise. Det gav os en del panik, med den forholdsvis lange tid for vore madvarer, som blev mere og mere varme. – Vi fik nogle venlige lærere til at give plads, og vi blev så sat ned alle sammen, inden vi så senere kunne gå rundt som det passede os. Vi mødtes igen til kaffen kl. 15, og kl. 16 kom bussen, og så gik det hjemad, på små veje gennem landsbyerne mellem Egeskov og Gelsted.- Tak for en god dag, med godt humør. – Næste fuld bus stop før vores sommerferie bliver cirkusrevyen på bakken torsdag d. 9. juni, og så grillfesten hjemme på Holmegården d. 22, juni og så markedet.                                  bn

Den 20. april EDB sæson afslutning, hvor Aage orienterede os om den stabile mødetilslutning der har været. Vi var ca. 17 fra starten, og efter nogle gange, stabiliserede vi os til et hold, på gnms. 12 ”elever”. Så flot nok.
Vi har lært, og fået kendskab til mange ting, også de mere specielle, end det dagligdagen kræver, og efter høring blev der vist interesse for at fortsætte igen til efteråret, så os der vil med igen, kan blive frisket op, og nye kan komme til. ”Lærerne” lod, som om det nok var de bedste ”elever” de har haft, – så rart at vide.
Der blev takket og klappet, for Aages og Ivan, for deres indsats, hvor ældre hjælper ældre, med et på gensyn.
bn


Den 6. april
havde Seniorklubben en ”efter” påske fest, med en lækker menu, og denne gang uden skidtæg, som var blevet ”overhalet” af tarteletter og mørbradbøffer, efter sild – røget laks og rejerne var indtaget. Humøret var i højeste gear ved alle bordene, og der blev sunget ind imellem retterne til Preben og Kurts harmonika og Saxofon musik, som i øvrigt tilpassede deres musiknumre rigtig godt, via deres fyldige forstærkeranlæg. – Nok hen ved ½ tons apparater at bære op i salen.  Alt i alt – En god påskefest 2016.

Den 24. februar havde Seniorklubben vinterfest med suppe og steg (peberrods kød) – sauce) kaffe kringle. Denne gang ingen underholdning ud over hvad gæsterne selv kunne finde på. – Tilmeldt 84, med 2 afbud. Snakken gik godt, og masser af plads, da Ejby Seniorklub dagen efter også har arrangeret vinterfest, hvor vore fælles medlemmer så kunne vælge hvilket sted det passede dem bedst. Nok ikke så dårlig en ide, som sikkert gav bedre balance begge steder. Grundet forespørgsel, blev der orienteret om, hvor mange personer vi må være oppe i seniorsalen. – Brandvæsenet blev spurgt, og svarede, at iflg. ibrugtagnings tilladelsen fra 2009, er den er godkendt til max 150 personer, og vi selv måtte orientere om flugtvejene. Derom er der standard bordopstilling vist på døre og ved trapper, samt de lysende udgangskilte er der.

Den 13. februar var vi to Gelsted ældreforeninger/klubber til dilettant i forsamlingshuset, og blev vidner til en hel masse misforståelser hos direktionen på en konfektion/massage virksomhed her i landet et sted.  Stykket hed ” Fusk i Lingerifabrikken”. Det hele foregik på munter vis i den ny renoverede scene og sal, og alle fik ind imellem lattermusklerne brugt. – Før forestillingen var vi til kaffe boller og store stykker lækre lagkager. – Herefter havde vi lotteri, som denne gang var i Seniorklubbens regi. – Formanden Karsten Fischer fortalte ved velkomsten, at dilettantforeningen havde investeret i nyt scenegulv og kulisser, med de penge de fik ind fra os sidst år. Vores klub havde 49 medlemmer med, og inkl. skuespillerne var vi næsten 90 til kaffe og lotteri.  En god dag blandt venner og Gelsted dilettantforenings ”dygtige skuespillere”- Tak for en rigtig hyggelig eftermiddag. bn

06,01,2016. Referat fra Gelsted Seniorklubs første 2016 møde:
Godmorgen – Godt nytår, og velkommen til Seniorklubbens 2016 program;
Bestyrelsen takker for god opbakning til aktiviteterne i 2015, som blev året med de flest afholdte arrangementer, ud over vore almindelige onsdagstræf her på Holmegården.
Velkommen til nye kiggere og ny tilmeldte medlemmer, og håber i vil nyde seniorklubbens aktiviteter, og få nogle oplevelser og give os noget om jeres viden, – og nye ideer er altid velkomne her.
Tillykke til Lis Skarnvad, med den runde fødselsdag. – Hun var vært med en ”enkelt” til vi 74 fremmødte.
Vores første aktivitet uden for huset her, er badmintonen kl. 10,30 i morgen torsdag i Gelsted hallen, hvor op til 20 af os kæmper, for at slå til bolden. – Her kan godt bruges et par stykker mere, for at fylde banerne.
Nu vil vi så lige så stille se og komme i gang med det nye år, og en god ting er, at vi alle får betalt for de nye medlemskort, som ligger klar nede ved kassen, som er åben. Mange har allerede betalt over nettet, så bare se at få dem hentet.
Af nyeste aktiviteter kan vi nævne Snakkeklubben, som blev startet efter sidste generalforsamling. Fra i dag ligger en tilmeldingsliste til Koldinghus turen onsdag d. 20, januar. – Efter vi slutter her i salen kl. 12, kan vi måske lige spise lidt, der hjemme fra medbragt stk. mad, eller hvad. – Kl. 12.30 afgang ved samkørsel i egne biler. Entre til det store Koldinghus, er 94 kr. – Husk at bemærke den flotte restaurering, betalt af Velux fonden, og spændende at se deres udstilling ”Et eventyr i dansk sølv”.Listen ligger nede på bordet.
Mere om nærmeste fremtid er dilletanten d. 13. februar og vinterfesten d. 24. februar – og så kører det. Som vi allerede kender, er vi uden for salen her, velkomne til at deltage i stavgang og krolf og motionscafe` om mandagene, lige som vi også er velkomne i Gelsted minigolf klub, og dyrehaverne og centerråds job. Altså mange gode ting at blive rørt på, ud over alt det seniorklubben er i gang med her hver onsdag.

Velkommen, og godt nytår.

Den 16. 12. 2015.
Blev julefesten afholdt med 85 Seniorklub medlemmer til spisning af julemenuen, som var flæskesteg med tilbehør.
Desserten, risalamande og småkager kom fra bestyrelsens køkkener. 15 fandt mandlen, selv om der kun var 14 stk. puttet i de 14 skåle.
Jo – vi havde en god sidste mødedag før jul. – Skets underholdning leveret af Steen Ole Sørensen, og musik og sange ved Kondals duo.
Der var lotteri med 40 gevinster, som blev spredt rundt i salen, og nogle havde banko 3 gange, så der var da nogle der blev godt tilfredse.

Den 26.11,2015
Busudflugt med 46 deltagere til Flensborg. – Vi startede fra Holmegård kl. 9,30, og fik i bussen serveret kaffe af bus stewardessen fra Ejby Taxibus, samt et par glas ”enkelt”. Så kom snakken godt i gang, og vil var pludselig i Flensborg, hvor vi så spiste middag i et gammelt bryggeri, hvor vi sad i en overdækket gammel gårdsplads, hvor vognene kom og hentede ølgrej før hen. Restauranten hed ” Hansens Brauerei”, og var lige mellem havnen og gågaden. – I anledning af julen var der mange juletings kiosker sat op på gaden, og mange mennesker vandrede langsomt igennem gaden. På hjemturen besøgte vi Fleggård, hvilket gjorde bussen noget tungere. På hjemturen fik vi igen bussens kaffe serveret, og lidt anden væske oven i. – Hjemme igen ved 18 tiden. En tur i fint vejr og masser af godt humør hele dagen. Alt i alt lyder det som en kostbar tur siger nogen, men syntes vi fik meget for de 300 kr. som turen kostede hver enkelt for beværtning og kørsel. bn

Den 07.10 2015 Løvfaldsfest, med lækker menu som sidste år, og uden nogen form for underholdning ude fra.           Snakken gik godt rundt ved alle de 7 borde, med 12 medlemmer ved hvert. = I alt 84 medlemmer til fest. Vi sang nogle friske ”hjemmelavede” sange, alt imens vi nød retterne. Vort traditionelle lotteri gennemførtes.

Den 16.09-2015 Generalforsamling nr. 19` i Gelsted Seniorklub.
a) Valg af dirigent – Ernst Lund blev valgt.
b) Beretning – Formanden – Godkendt af medlemmerne
c) Regnskab – Kassereren – Godkendt af medlemmerne.
d) Indkomne forslag – (Den 2/9 kom forslag med 7 i stedet for 5 til bestyrelsen
e) Valg af bestyrelse og suppleanter. – På valg er Ronald – Jytte og Laurits. (Laurits ønsker ikke genvalg.)
Suppleanter er Agnethe Lysholt og Inger Steiner.
f) Valg af Revisor. Revisorer er Ernst Lund og revisorsuppleant er Poul christensen
g) Eventuelt
Der kom skriftligt forslag om 7 i stedet for 5 i bestyrelsen. – Dette blev ikke bakket op, og trukket.
Britta Hansen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Laurits Jensen, som ikke ønskede genvalg.
Øvrige valg var genvalg over hele linien.

Formandsberetning:

I det forløbne år har vi haft rigtig mange aktiviteter. – Ikke bare onsdagsmøderne, men også afholdt flere oplysende og underholdende spændende foredrag med eller uden billeder på nogle onsdags aftener, samt vore mange årstidsfester – have/park – udflugter og revyture. – Vi har fået flere medlemmer, og flere kommer til onsdagsmøderne, som vi er glade for. Vi har også haft fremgang. med EDB og badminton deltagerne. –
Efter sommerferien er nye aktiviteter sat i gang af vores nye Snakkegruppe, som er for dem af os der også gerne vil foretage sig andet, f.eks. kommer mere ud i den friske luft, og lave aktiviteter, og der om er sendt ud til alle e-mail adresser + orientering her i salen. – Vi har mistet to medlemmer, som er afgået ved døden. – Skal vi rejse os og mindes de to. – Ære være deres minde. –
Vor sidste nye medlemsliste tælles til 185, idet nogle er gået ud, grundet kursændring, og ej betalt. Som naturligt er, har vi sendt reminder ud om manglende betaling, og desværre har gode betalere misforstået ordlyden, og betalt 50 kr. – Det har kassereren noteret sig, så i har betalt for hele 2016.
Klubbens sidste og største arrangement, nemlig Gelsted markedet, mener vi blev et godt marked.
Vi takker igen for alle kagerne, som mange af jer har lavet hjemme i jeres egne køkkener. – Vi har haft et godt år med Genbrugsbutikken, hvor flere af vore medlemmer hjælper til. – Det vil vi gerne takke jer for. – Håber i alle ved at butikken er en forening, og at i har købt medlemskort hos dem. Måske, hvis der er et par ledige timer, blive skrevet op, når vi snakker med dem i butikken. – For hjælpen modtager vores klub årligt beløb efter indsats. – og husk at aflevere genbrugsting til dem.
Mens vi er i takkeafdelingen, – Tak til Aage for EDB lære og for hjemmesidearbejdet, og til Anne-Grete for alle de dejlige toner, og til Bent Dahl for alle rundstykkerne m.m. i gennem flere år.
Til Borgerforeningen og til mandagsholdet, også en tak for husly og godt samarbejde alle sammen.
Sluttelig er stor tak til bestyrelsen og partnere for veludført arbejde. I tager et kæmpe slæb hele året om onsdagene og til festerne og markedet. – Tusind tak for dette gode bestyrelsessamarbejde vi har. Tak til morgenduelige Ronald, for at du møder en time før i den kolde tid, for at sætte varme på.
Tak til Laurits, hvis det rigtigt du stopper, og til Rigmor, for jeres store indsats i bestyrelsen.
Laurits og Bent Dahl takkede for anerkendelsen, nogle flasker, som de modtog for deres afsluttede hverv. Formanden takkede dirigenten og alle de fremmødte, og dagen gik så over i normal dag. bn