2014 og 2015

Til udskrivning ⇒20150916

Sket er sket i Gelsted Seniorklub fra generalforsamling 2014 til samme i 2015.

Den 16.09-2015 Generalforsamling nr. 19` i Gelsted Seniorklub.
a) Valg af dirigent – Ernst Lund blev valgt.
b) Beretning – Formanden – Godkendt af medlemmerne
c) Regnskab – Kassereren – Godkendt af medlemmerne.
d) Indkomne forslag – (Den 2/9 kom forslag med 7 i stedet for 5 til bestyrelsen
e) Valg af bestyrelse og suppleanter. – På valg er Ronald – Jytte og Laurits. (Laurits ønsker ikke genvalg.)
Suppleanter er Agnethe Lysholt og Inger Steiner.
f) Valg af Revisor. Revisorer er Ernst Lund og revisorsuppleant er Poul christensen
g) Eventuelt
Der kom skriftligt forslag om 7 i stedet for 5 i bestyrelsen. – Dette blev ikke bakket op, og trukket.
Britta Hansen blev valgt til bestyrelsen i stedet for Laurits Jensen, som ikke ønskede genvalg.
Øvrige valg var genvalg over hele linien.

Formandsberetning:

I det forløbne år har vi haft rigtig mange aktiviteter. – Ikke bare onsdagsmøderne, men også afholdt flere oplysende og underholdende spændende foredrag med eller uden billeder på nogle onsdags aftener, samt vore mange årstidsfester – have/park – udflugter og revyture. – Vi har fået flere medlemmer, og flere kommer til onsdagsmøderne, som vi er glade for. Vi har også haft fremgang. med EDB og badminton deltagerne. –
Efter sommerferien er nye aktiviteter sat i gang af vores nye Snakkegruppe, som er for dem af os der også gerne vil foretage sig andet, f.eks. kommer mere ud i den friske luft, og lave aktiviteter, og der om er sendt ud til alle e-mail adresser + orientering her i salen. – Vi har mistet to medlemmer, som er afgået ved døden. – Skal vi rejse os og mindes de to. – Ære være deres minde. –
Vor sidste nye medlemsliste tælles til 185, idet nogle er gået ud, grundet kursændring, og ej betalt. Som naturligt er, har vi sendt reminder ud om manglende betaling, og desværre har gode betalere misforstået ordlyden, og betalt 50 kr. – Det har kassereren noteret sig, så i har betalt for hele 2016.
Klubbens sidste og største arrangement, nemlig Gelsted markedet, mener vi blev et godt marked.
Vi takker igen for alle kagerne, som mange af jer har lavet hjemme i jeres egne køkkener. – Vi har haft et godt år med Genbrugsbutikken, hvor flere af vore medlemmer hjælper til. – Det vil vi gerne takke jer for. – Håber i alle ved at butikken er en forening, og at i har købt medlemskort hos dem. Måske, hvis der er et par ledige timer, blive skrevet op, når vi snakker med dem i butikken. – For hjælpen modtager vores klub årligt beløb efter indsats. – og husk at aflevere genbrugsting til dem.
Mens vi er i takkeafdelingen, – Tak til Aage for EDB lære og for hjemmesidearbejdet, og til Anne-Grete for alle de dejlige toner, og til Bent Dahl for alle rundstykkerne m.m. i gennem flere år.
Til Borgerforeningen og til mandagsholdet, også en tak for husly og godt samarbejde alle sammen.
Sluttelig er stor tak til bestyrelsen og partnere for veludført arbejde. I tager et kæmpe slæb hele året om onsdagene og til festerne og markedet. – Tusind tak for dette gode bestyrelsessamarbejde vi har. Tak til morgenduelige Ronald, for at du møder en time før i den kolde tid, for at sætte varme på.
Tak til Laurits, hvis det rigtigt du stopper, og til Rigmor, for jeres store indsats i bestyrelsen.
Laurits og Bent Dahl takkede for anerkendelsen, nogle flasker, som de modtog for deres afsluttede hverv. Formanden takkede dirigenten og alle de fremmødte, og dagen gik så over i normal dag. bn

Den 19. august. – Gelsted marked er nu overstået, og med et bedre resultat – omsætningsmæssigt set.Vi havde godt med besøg alle tre dage, og i dag d. 19. august har vi fået alt på plads, minus containeren og gjort hovedrengøring i vore ”egne” lokaler, sal – køkken – lager – toiletter – m.m. Alle os på markedsholdet er rigtig glade for at i kom, og nød vore medlemmers gode hjemmebagte skære og lagkager, som alle vore markedsgæster også glædede sig til at komme ind og nyde, sammen med kaffen. Vejret var ikke til, at vi denne gang solgte ret meget vand og øl, men omkring 800 kopper kaffe blev det til. Kære Kage medlemmer: – Tusind tak for alle de mange gode skære og lagkager i kom med i de her 3 dage.
Vi benytter her lejligheden til at oplyse følgende. – Efter indsendt ansøgning, har vi fra medarbejderfonden fra VKR gruppen Velux veluxfoundations fået 15 000 kr. stillet til rådighed for køb af en ny opvaskemaskine, af industritype, hvor vi så bruger beløbet i samme størrelse, som vi havde afsat til gulvrenovering. Alle skal vide, at vi stadig er meget interesseret i at få et pænt gulv i salen. – Prisen var indhentet via lokal malerfa. Markedsarbejdsholdet fra medlems og bestyrelsesside takker for et godt marked, og nu klar til et lille hvil. Tak for godt samarbejde med Gelsted Borgerforening, og tillykke med igen et godt Gelsted marked. – bn.

Den 17. juni 2015 blev der afholdt grillfest, som det sidste arrangement inden sommerferien. Jørn Erik havde nede ved grillhuset bundet det meste af en gris hen over flammerne i hans egen grillovn, og efter nogle timer var den som solbrændt. Kl. 12,00 kom grisen op i salen, hvor han skar den ud, og sammen med tilbehør kunne vi så forsyne os. – Alt tilbehør blev klargjort af nogle af vore vore egne stabile medlemmer og bestyrelse. – Musikken kom fra Tvillingegårdens musikgruppe, som havde sange med, så vi kunne synge med på deres gode melodier. – Vores eneste problem var positivt. – Vi var altså næsten for mange i salen, da orkestret fyldte godt. Her var fem musikere og så alt deres isenkram, og de spillede lige det vi kunne lide, og endte med et par danse, da forsyningsbordene blev flyttet. Alle blev ønsket god ferie, med et på gensyn på Gelsted marked.

Den 11. juni 2015 kl. 13.00 startede busturen med Cirkusrevyen som mål. Som tidligere kørte vi med Margit fra Øster Hæsinge turistfart, og som tidligere, var arrangøren Britta og John, og Jytte med det økonomiske.    Vi fik denne gang de bedste pladser, nemlig 2` Række på terrassen.         Vi spiste på Perlen, men forinden havde vi god tid til at gå rundtur på bakken, og frit nyde seværdigheder, som Matador i Korsbæk, samt se og nogen prøvede ruchebane og så var vi nogen der i solen nød læskedrikke. Det blev alle tiders måltid vi fik på Perlen, og en morsom og ændret revy, grundet valget d. 18. juni. Vi var hjemme ca. kl. 01.00 og klar til næste tur.

Den 21.maj 2015 startede sommerudflugten med 50 tilmeldte, med kaffe og rundstykker i seniorsalen, og kl. 10 gik vi ned til Amlunds bus, og kørte så til ad den gamle hovedvej til Haderslev, og derfra sejlede vi med Helene med det forlorne ”hjuldamper træk” ud til Aarø. – På sejlturen i det fine vejr, spiste vi en dejlig stor dansk bøf med tilbehør, med efterfølgende lækker dessert – fløderand m. frugter. – Vi gik op og så Aarø`s flotte kirke – den med glasmosaikken så flot bag alteret m.m. – På Aarø bor ca. 160 personer (2012) – Efter ¾ time sejlede vi over til Aarøsund, hvor bussen ventede med kaffe og forfriskninger, og var hjemme igen kl. 17,30, efter en god sammenrystet stak seniorklubmedlemmer. – Ventelisten havde 4 på, og 2 kom med, da 2 ikke kunne komme gr. sygdom. – Se bare – Det betaler sig at skrive sig på denne liste. B.N.

Den 13. maj 2015 besøgte 28 af 30 tilmeldte medlemmer Kongsdal have, ca. 10 km fra Gelsted mod Hindevad. Vi kørte i egne biler, hvor en var ladet op med 30 madpakker af den gode slags, og en anden bil ladet op med tørstslukkende væsker. – Vi blev budt velkommen i et større selskabslokale af Vagn, som ejeren hedder. – Vi fik fortalt historien om virksomheden, og efter spisning med husets kaffe lige efter, gik vi ud i alle de flotte haver, hvor mange af blomsterne allerede var i flor, og alt hvad der kunne klippes var gjort så akkurat af Vagn selv. – Fine kanter og nyslåede plæner, søen med landgang – en lille båd, for sejlerlystne, og flere springvande – masser af bænke – borde og stole var der rundt omkring i haverne. – Vi sluttede af med at vi kunne gå hjem og anbefale andre at besøge stedet. – Nogle af os allerede lidt senere i år. bn. se haven her.

Den 22.04.15 kunne vi gratulere Børge Jensen med 90 års fødselsdag, samt Ove Andersen med 70 års fødselsdag, og små glas kom på bordene fra Børge, og næste onsdag det samme fra Ove.                           Aage Scheel Hansen sluttede vinterens Edb skole, og som tak for at han har givet en hel masse viden til os, fik han en flot erkendelse, i form af en kurv med chokolade vin og specialøl m.m. i, og senere dukkede han ned i kurven, og delte noget af indholdet ud til Ivan Sørensen, som havde været en god hjælper ved kurserne. –der har været 25 kursus dage, med et gennemsnit på 14,3 deltagere pr. gang.
Britta Hansen uddelte nogle af Marianne Jelveds nye bøger, om at danskerne skal læse noget mere. Petangqe, var der god gang i på dagen, i det meget fine vejr. – Samme eftermiddag bestyrelsesmøde, for videre tilrettelæggelse af sommerens aktiviteter i klubben.

Den 18. april 2015 kl. 7,45 startede Ejby Taxi bussen, med kaptajn Amlund ved styrpinden og fru Alice var stewardesse, som sørgende for kaffe både ud og hjem, + en rundtur med kolde drikke. Vi var en fyldt bus, som kørte direkte op til Lego i Billund, hvor der stod rundstykker kaffe og te klar til os. – Vi blev vist rundt i den gamle fabrik, som er omdannet til udstilling af  produkter fra start til nu. – tidligere nu pensionerede Lego folk viste rundt og fortalte. –  Inden denne rundtur, blev der vist en film om Legohistorien, som blev startet af bedstefaderen til nuværende direktør.= 3 generation Kirk Kristiansen. – Alle fik en opgave, hvor vi med Lego skulle bygge et lokomotiv. – Tre af 50 blev færdige, så vi var nogle der fik hjemmearbejde. – Alle spiste på Restaurant Billund, og derefter butiksbesøg, og så ud over den store byggeplads, som ender med at se ud som nogle kæmpe Legoklodser, og skal blive Billunds vartegn fra sidst i år 2017. – Legos overskud blev i 2014 syv milliarder, så noget at bygge for. Vi kan anbefale alle vi ser og snakker med, at lave en familietur til Billund og besøge Lego. – Vi landene igen på Holmegården kl. 15,30 – En brand god tur sagde alle. Bent

Den 11, 04, 2015: Seniorklubben var med, blandt de 14 foreninger eller klubber! Formanden Erik Larsen bød Velkommen til alle der var mødt op til genbrugs butikkens store dag. Det er med en meget stor glæde at vi for 6 gang kan give belønning til 14 foreninger her i området. Vi havde i 2014 igen et godt år, som gør at vi igen i år kan give ca. 150.000,00 kr. til alle disse 14. Seniorklubbens 4 hjælpere tog selv i mod diplomet i år, hvor beløbet 8700 kr. var skrevet på. Tirsdagsholdet modtog diplom med 1475 kr. – Tirsdagsholdet hjulpet med isolering og tagarbejder.     Der blev serveret champagne og kransekage til alle. – Indtjeningen har i perioden hjulpet os til, sammen med andre at købe hjertestarter – lydisolering til Seniorlokalet – selv købt nye toiletter – renovering af køkken og lagrene – nye service skabe og borde – samt køb af flere borde og stole.  Medlemmer af Seniorklub og andre klubber og foreninger nyder samarbejdet med butikken, hvor man kan lave aftale om nogle timer om ugen, med lederne i butikken. Kan f.eks. komme på prøve. Der er mange gøremål. – Der sorteres – vaskes – lægges på plads – ekspederes – holdes rent m.m. bn

Den 8. april 2015 havde vi besøg af kommunens sundhedskonsulent Bente Mott Frandsen. – Hun fortalte om alt vedrørende rigtig kost til vores årgange. – Noget vidste vi jo nok, om det som ikke var så godt. – Nemlig det med for meget med slik og rigelig med smørelse salt og sukker, som vi jo ved er usundt. – Dem som ikke spiser kød, og tror det er godt, må tro om igen. – Det er vigtigt med kødretter ind imellem. – Fisk et par gange om ugen, eller en gang som hovedret, og rugbrød med sild, eller andre slags fisk og brød, er også godt. Vigtigt er også friske grønsager i forskellige farver. Vi var godt og vel 70 lyttere, som sad pænt en god ½ time, og hørte på Bentes anbefalinger. – Nogle mente hun snakkede for lidt om lækre tykke sovser, og troede faktisk forrige onsdag d. 1. april, at arrangementet var sagt som aprilsnar, –  det med at Bente lige kommer hvor kortspillerne er mest ivrige. – De fortsatte spillet privat, og gik hjem 17,30, og glæder sig til næste onsdag, uden nogen former for afbrydelser. – EDB holdets opgaver denne dag var lidt forsinket, men indhentes. – Petanque spillerne startede i det fine vejr nede på de gode baner. B.N

Den 25. marts 2015. Seniorklubben var i ekstra godt humør til påskefesten.
Der blev omtalt lidt fra  Borgerforeningens resultater efter den ekstraordinære generalforsamling. Vi mener at med en ny fuldtallig sammensat bestyrelse, så er Gelsted på banen igen. Nye blev valgt og konstituering er tæt på, og håber nu et godt samarbejde med gode resultater.
I salen fik vi serveret påskemenu, med diverse tilbehør. Som også  kan ses her på hjemmesiden, Der var en lækker musikalsk underholdning fra en del af Thorøhuse spillemænd, og en brudevals blev det også til, da et medlemspar Bente og Erik P.  fredagen før festen i dag, havde haft guldbryllup.
Af de ca. 200 medlemmer, er der i år omkring 22/året  der fylder rundt, som også giver ekstra at fejre. Vi er så heldige at næsten alle aktiviteter fungerer i tilstødende lokaler, mens der dækkes borde.
bn

Den 18. marts 2015 var Kvindernes 100 års valgret på Hans Jensens foredragsprogram. Grundigt havde Hans sat sig ind i hvad der var gang i den gang. Vestfyn og østlige Jylland var bedst til at afholde møder, for at få indført kvindernes valgret, men det var ingen let sag at gennemføre. Stærke Vestfynske kvinder blev omtalt som dominerende i jobbet, som så dygtigt blev gennemført, og siden har vi langsomt fået kvinderne til at være mere og mere beslutningsdygtige helt op på regeringsplan.

Den 5. marts 2015. Politiets orientering om Nabohjælp og Kommunens orientering om Tele taxi blev afholdt med omkring 50 lyttere. Som alle blev klogere på begge dele.
Der ligger plancher og brochurer til jer, som ikke deltog i Lokaludvalgets aften.

Den 25.februar 2015 afholdt Seniorklubben vinterfest på Holmegården med max. antal deltagere = 84.
Der blev serveret Hviids Gourmet – Suppe – oksesteg – peberrods sauce – brød – kaffe – kringle – lotteri. Gevinsterne var 10 x 6 øl + 10 x 500 g. kaffe + 10 x rødvine og 10 x chokolade. m. i menu`prisen kr. 150.00.
Anne – Grethe Clement spillede på klaveret til nogle gode sange, som vi havde fået lavet til dagen. Vi sang en`, med 30 år gode gamle råd fra brugsen (FDB) i anledning af at vi netop har modtaget mere end 4.000 kr. som er vores del af 10.000 kr. som tre foreninger blev tildelt, med Super Brugsens kunders anbefaling. Altså vores form på at takke Super Brugsen og de mange kunders røde ”mønter” for de mange gode penge til os. Igen en oplevelse med god mad – god snak – musik – sang og gode minder fra en god dag, afsluttet med en stor opvask.   Dagens billeder blev taget af Aage Scheel Hansen, og er nu sat ind på vores hjemme side www.gelstedseniorklub.dk

Den 7. 02. 2015 kl. 13. Dilettant i forsamlingshuset med 61 tilmeldte. Vi besøgte Gelsted dilettanterne, for at se ”ALKO-HOLGER RYDDER BAREN” og hvor galt det hele kan gå! Vi oplevede igen vore dygtige lokale ”skuespillere” vi startede med kaffe boller, lagkage og lotto.
Vi sender til dilettanterne 1ooo tak for denne store oplevelse

Den 07.01.2015
Godmorgen, og velkommen og godt nytår alle sammen!

Velkommen til jer nye medlemmer Birgit Lentz Ib Nielsen Knud Andersen og Christian Christiansen Lykke og Carl Henning Nielsen.
Tillykke med runde fødselsdage til Rosa Hansen og Inga Jensen. I den anledning har Rosa og Inga bestilt os til at sætte små glas på, og i dag skåler vi med Rosas omgang, og næste onsdag med Ingas omgang. – Tusind tak for det i to. Dagen i dag er så den hvor vi skal se at komme i gang igen.
Og vi har så startet salget af medlemskort til gammel pris – 50 kr. og næste gang vil vi gerne bede Jer, som skal med på Legoturen om 149 kr. – Lego, som mangler jo sikkert penge. – Hvis i også vil betale bussen til lige med, så er det 249 kr. i alt for hele turen.
Der er kommet menu forslag til to Billund spisesteder, men ingen pligt til at spise der oppe. Nogle tager`måske madpakke med. – Der er sat 1½ time af til spisning inden det så går hjemad igen. Jer som gerne vil købe mad, må gerne ønske hvad, men bestyrelsen bestemmer menuen, som vi vender tilbage til senere på måneden.
Vi er igen i år blevet inviteret til Gelsted Dilettant forenings skuespil oppe i forsamlingshuset lørdag d. 7. februar, og de viser en lystig fantasifuld handling med ALKO-HOLGER RYDDER BAREN, men først er der kaffe og lagkage som vi kender, og skal møde, så vi alle kl. 13 er sat til bords. Pris 50 kr. Gelsted Pensionistforening sørger for lotterisalg og udlevering af gevinster i år. Listen ligger nede på bordet.
Til dem af jer, som ikke deltog ved Seniorklubbens julefester her og i Gelstedhallen d. 17. og 19. december, gik i desværre glip af noget, men i kan få deres julekort og gave samt kalender udleveret her i salen i dag.   Vi har vist udleveret ca. 120 – så 75 mangler endnu at få dem.
Seniorklubben har haft en medlemstilgang. – Jeg kan se at mange er kommet til grundet nogle gode arrangementer, som har været ud over de almindelige klubaktiviteter. som f. eks. Hjertestarter – Edb – Badminton og nogle foredrag, og udflugter, samt omtale af mennesker i andre klubformer. F.eks. stavgang og krolfklubberne, og dertil partnere, som også syntes at ville være med i Seniorklubben. – Nogle som ikke endnu lige er klar til at komme her på onsdage, men vil støtte os, så vi i år er blevet 40 ny medlemmer, og så kommer de her i salen senere når det passer dem. – Så fint nok.
Velkommen, og vi starter med at synge nr. 79 og efter kaffen nr. 103

Den. 19.12. 2014. – Blev der sagt Velkommen til 22 Seniorklub Badmintonspillere, og tak for at vi kunne gennemføre dette lille juleafslutningsmøde, og for det gode fremmøde her i dag igen. Hvis nogen går tidligt, så ønsker vi allerede nu hinanden en glædelig jul, samt et godt nytår, med tak for godt fremmøde i 2014. – Utroligt at nogle fra Gelsted Seniorklub for mange år siden, fik den gode aftale med badminton udvalget og hallen, om at vi må komme og spille hver fredag. Aftalen holder endnu, og interessen for at komme og spille her, har stigende tendenser. – Tak for jeres stabilitet, for alt her foregår jo uden forpligtigelser, om at skulle være med på et bestemt hold, og kæmpe for holdet. Jeg tror nok vi er enige om at vi alle får en god motion, og vurderer det som vigtigst. De nye medlemskort for det nye år, til en pris af 50 kr. ligger klar til jer ude på bordet de to første onsdage fra kl. 9.00. – På gensyn i Gelsted hallen fredag d. 09,01, 2015, og tak for i år.                 Tak for smørrebrødsarrangementet kaffe og snak. bn

Den 17.12.2014 afholdtes julefesten med 92 medlemmers medvirken til at dele en hel masse lækker flæskesteg med brune – hvide kartofler og alt det andet gode tilbehør. – Som 18 gange før klarede de i bestyrelsen mest køkkenvante medlemmer af lave den lækreste risalamande med kirsebærsovs og i 15 passende størrelse skåle, som blev jævnt fordelt på de 15 sæt flot pyntede borde. – Alle mandelgaver fandtes uden problemer, og gaverne var noget lækker chokolade, som vist nok blev spist.
Efterfølgende en dejlig underholdning med et par friske – engang unge piger fra Årslev og Kingstrup, og Per Ryes orkester, som også sørgede for dæmpet musik under middagen. Der blev taget nogle billeder og en video blev det også til, og Inden kaffen med Rigmors småkager, havde vi lotteri med 40 gevinster, som ikke blev jævnt fordelt. – Men helt rigtig gik det til, at én kom til at vinde 4 gange. – Det er jo spillets regler.   Billeder og video kan ses her på Seniorklubbens hjemmeside.
Festen blev beklagelig vis forsinket fra starten idet nogle havde vippet for mange tomme stole, som bevirkede at der manglede mange pladser, og først da de sidste var kommet stod flere steder tomme stole, som skulle være brugt til dem vi lavede nye pladser til. – Det sker aldrig mere, siger en ny lov. Ingen vipning – kom i god tid.
Det krævede kræfter for os ”personale” at få folk til at forstå hvad der var sket. Festen sluttede ved 16 tiden, med ønsket om at få en glædelig jul, og et godt nyt år. Oprydning og opvask sluttede således, at vi fleste af os kunne gå hjem til hvile kl. 18.

30,11, 2014: Advents Gudstjenesten havde godt besøg, da der var barnedåb.
Seniorklubben mødte op med mindste antal, men måske fordi det ikke var vores egen præst, men en pæn ung mand, som vi desværre ikke kunne høre hvad han fortalte. Værst når han var på gulvet. – Bedre fra prædikestolen. Vi var fem fra vores klub.
De store syngepiger sang så dejligt, og Lars gav orglet hele turen. Bedre held næste gang.

Den 26. november 2014 Tom Pettersons fortællinger om, og med gode billeder fra Grønland.
Det blev en fantastisk oplevelse for mødedeltagerne –
Synd for dem der ikke deltog – Tusind tak til Tom P.
Men glæd jer til næste gang, når Tom er klar igen

Den 19. november havde vi Efterårs busturen, som denne gang gik ad gamle hovedveje, og passerede Kolding og Aabenraa havnene, og der blev serveret kaffe i bussen både på frem og tilbageturene.
Da sulten nærmede sig, havnede vi nede i Holbøl, hvor en rigtig mør og lækker oksesteg med sønderjysk tilbehør, og efterfølgende isdessert ventede på os da klokken blev 12.00. – Halvanden time senere var vi så klar til at køre hjemad igen, men så var der nogen der havde set Fleggård tilbud, og om vi så ikke alle lige skulle køre rundt der og se om der var noget vi kunne bruge. – 1½ time derefter hjemad igen, mange købte vist en julekalender. Klokken 17,30 kunne vi sige tak for turen, som måske gentager sig næste år, hvis ikke der findes på andre veje. En behagelig Amlund tur sluttede 17,30.

Den 8. oktober løvfaldsfest var menuen Hvide sild m. æg og karrysalat
Lille Wienersnitsel m. ristede kartofler, ærter sauce – Ost m. frisk frugt
Hygge musik og sang med de 4 H er nede fra Husby/Hygind
Vi var 86 medlemmer på listen, og 3 var udeblevet gr. sygdom.
En dag med ekstra fut i den sammen med god mad og musik vi alle var med på.
Beklager at elevatoren svigtede – lige netop den dag.

Den 15. oktober var vi fra kl 9.00 til kl. 10,00 til Lis Steffensens Champagne
og kransekage projekt, i anledning af hendes 100 årige fødselsdag d. 10.10.
Samme dag startede EDB 2014 / 2015 kurset med næsten 20 tilmeldte.
Konstituerende Bestyrelsesmøde søndag d. 28.09. 2014.
På generalforsamlingen d. 17. 09. 14 blev alle genvalgt.

Bestyrelsen Konstituering i dag:
Formand + hjemmeside: Bent Nielsen
Næstformand + referent: Ronald Matthiasen
Kasserer: Jytte Andersen
Sekretær: Bent Hensen
Mandag/tirsdagshold: Laurits Jensen

Til Karsten Laursens fortælling om hjælpearbejde i Uganda, fik vi i stedet for 1½ time, – næsten 2½ time. Det var ikke bare Karsten skyld, men også, at måske næsten ½ delen af vi fremmødte var meget mere, end almindelig interesseret, da flere selv, på flere forskellige måder var involveret i hjælpearbejde rundt i verden. Der var nogle med sponsorbørn, og så var en her fra, der reparerede gamle symaskiner, som hun afleverede ved containere på vej ud i verden. – Tiden gik, da vi fik lov til at se flere billeder end Karsten normalt bruger i sine fortællinger om sine oplevelser. Han vandt blandt mange andre interesserede, at blive udsendt læserkorrespondent, af Fyns Stift Tidende og Mellemfolkeligt Samvirke. – Alle var betaget af, at han på kun en uge kunne nå at opleve så mange ting, og huske dem, og fortælle og vise billeder om det. Vi hørte også, at f. eks. til almindelig husholdning, modtager/videresender de gerne ting, som vi brugte for 60 år siden. Aftenen sluttede med at han udleverede bladet Action Magazine fra Mellemfolkeligt Samarbejde til os. – Tak til Karsten, og alle fremmødte til denne spændende aften hos Gelsted Seniorklub d. 24.09. 2014. bn

Generalforsamlingen i Gelsted Seniorklub blev afholdt d. 17. september 2014.
Dagsordenen blev fulgt nøje, og var ledet af Ernst Lund. – Alt blev godkendt af de ca. 60 fremmødte Alle valg var genvalg, så ikke de store ændringer. – Der var håndsoprækning til støtte for evt. køb af stuehuset.

Kassererberetningen:
Der er gået mange penge ud og ind, men heldigvis flest ind i det forløbne år.

Formandsberetningen:
Året er gået så stærkt, og igen med en hel masse nye oplevelser til såvel vore almindelige klubdage, som til udflugter, foredrag, fester og her til sidst Gelsted markedet, hvor vi takker for al den villighed der har været med at lave kager, som er vores bedste forretning. Tusind tak for det.
Desværre er der ikke kommet opgørelse fra Borgerforeningen endnu. – Fredag – lørdag var gode men søndagen var desværre meget fugtig, så det trak nok omsætning og fortjeneste nedad.
Vedrørende seniorklubbens udvikling fra 156 til 182 medlemmer, da er det for det meste EDB, badminton, hjertestarterlære der er årsagen til, at vi er blevet 26 flere medlemmer i det sidste år.
Tak for alle medlemmers opbakning til valgte aktiviteter.– Ikke kun onsdagsmøderne. Men alle.

I perioden har vi mistet 5 af vore medlemmer. Alle rejste sig, og mindedes med stilhed de døde.

Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen og partnere, for al den flid der er lagt i at servicere alle vore medlemmerne til daglig og til fest. Jobbet kræver, som vi har indrettet det, at vi møder kl. 7.30 hver onsdag. Det er sådan en gammel ordning der kører endnu, men det kan måske ændres. Tak
Vi vil også gerne takke vores dygtige pianist og forsanger, som gør at vi har kraft til at synge igennem her om morgenen, uden at være bange for at synge ved siden af. Tak.
Også tak til vores EDB lærer, for alt det du har lært os, og glade for at du fortsætter. Tak.
Tak til jer som holder jer unge ved at hjælpe til ovre i genbrugsbutikken, samt tirsdagsholdet. Tak.
Tak til Borgerforeningen for at vi må bruge huset her, og håber ingen ændringer på det. Tak.

Så lige en tak til mandagsholdet, som så vidt muligt prioriterer sine mandags formiddage til at pleje Holmegården ude og inde. Det er jo også mandagsholdets skyld, at vi kun betaler 15 kr. for morgenmåltidet. Med Jeres frivillige arbejde, sparer vi nemlig at betale husleje. Tak
Tak til næstformanden, fordi du møder ekstra tidligt og sætter varme på i den koldeste tid. Tak.
bn