GENERALFORSAMLING 2016

Generalforsamling i Gelsted Seniorklub.
Onsdag d. 14. september 2016 kl. 9.30
i Holmegårdens 1. sals Senior lokaler.
Søndergade 80, Gelsted.

DAGSORDEN:

A) Valg af dirigent.Klokke
B) Beretning.
C) Regnskab.
D) Indkomne forslag. aflv. 1 uge før.
E) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
F) Valg af revisor.
G) Eventuelt.

NB: Bent Nielsen og Bent Hensen ønsker ikke genvalg.

Mød talrigt op og finde afløsere til ovenstående.
Seniorklubben er vært ved kaffe og rundstykker kl. 9.oo.
Og gratis øl og vand

Til Seniorklub badmintonspillere og måske andre der ønsker at spille:
Badmintons dag bliver fremover tirsdag fra kl. 11 til 12, og der brygges kaffe til os, som før. – Ønskes kager eller andet fra hal køkkenet, skal vi bare sige til.

Vi starter tirsdag d. 30. kl. 11, og på gensyn.