Nytår 2023

Nytårs hilsen til Seniorklubmedlemmerne.

Tilbageblik på 2022
Når jeg ser tilbage på året, der er gået, så er det kun gået fremad med fremmødet i Gelsted Seniorklub. I begyndelsen af 2022 var der 35-40 personer til vores onsdags møder. Det er gået støt fremad til, at vi nu er mellem 65 og 75 fremmødte hver gang.
I er gode til at bakke bestyrelsen op om vores aktiviteter i klubben både til onsdagsmøder, men også til fester og ikke mindst til Gelsted Marked.
Nu er julen veloverstået og roen og freden begynder at sænke sig i de små hjem. Juleanden og flæskestegen er spist og børnene/ børnebørnene har fået deres gaver. Nu kan vi begynde at se frem i mod et nyt år.
I Gelsted Seniorklub ser vi i bestyrelsen også frem til et nyt år med talstærkt fremmøde i klubben hver onsdag, hvor der er hygge med sang, kaffe, rundstykker og kortspil, samt IT.
Januar 2023
Den 4. januar starter det nye år op i seniorklubben kl. 09.00 til kaffe og rundstykker.
Kontingentfornyelse
Fra onsdag den 4. januar er det også muligt at forny sit kontingent for 2023.
Bemærk at kontingentet er steget til 75 kr. pr. person. Kontingentet kan fornyes i perioden fra 4 januar til 28 februar 2023.
Badminton
Den 6. januar starter badminton op igen efter nytår fra kl. 09.00 -10.00.
IT-EDB
Den 11. januar 2023 starter IT-EDB op efter nytår kl. 09.30.

Alle medlemmer i Gelsted Seniorklub ønskes hermed et godt nytår. Vi i bestyrelsen håber på at se mange af jer igen i 2023.

Godt nytår På bestyrelsens vegne  Inge.

Nyhedsbrev fra d. 4. Januar, se det her.

Årsplan Gelsted Seniorklub 2023, se den her.

BLIV MEDLEM AF GELSTED SENIORKLUB:

Vi tilbyder alle 60 + folkens at være medlem, og man kan
selv bestemme, hvilken aktivitet man ønsker at deltage i.
Der er ingen mødepligt, men alligevel kommer ca. 60 hver onsdag
kl. 9. Vi starter med en sang og kaffe + rundstykker. Så er det i gang
med aktiviteterne, som kan være kortspil, IT undervisning, syning,
strikning, bobspil, petanque og aktivitetsplanlægning. Selvfølgelig
er det muligt at arbejde med papirklip mm.
Kom og se hvem vi er inden beslutningen af medlemskab.
Gelsted Seniorklubs adresse er: Søndergade nr. 80, 5591 Gelsted. (Holmegården).
Formand: Inge Jensen, Tlf. 26539806
E-mail: formand@gelstedseniorklub.dk