Generalforsamling 2020

Aflyst – Aflyst – Aflyst

Læs nyhedsbrev fra den 20. september 2020

Bemærk første mødedag  den 23. september er flyttet til Gelsted Kro..

Læs nyhedsbrevet fra den 16. september her.

GENERALFORSAMLING 23.SEPTEMBER

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Gelsted Seniorklub
Onsdag den 23. september 2020 kl. 10.00

På Gelsted Kro Søndergade 1.,  5591 Gelsted.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for året
4 Indkomne forslag (forslag skal være indleveret til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen)
5. Valg af bestyrelse:
På valg er:
a                Bente Davidsen (modtager ikke genvalg)
b                Anne Friis (modtager genvalg)
c                 Britta Hansen (ønsker at træde ud af bestyrelsen                                           Grundet flytning. Denne post gælder for 1 år.)
6. Valg af suppleanter:
På valg er:
Inger Steiner (modtager genvalg)
Agnethe Lysholt (modtager genvalg)
7. Valg af revisor:
På valg er: Otto Egedal
8. Valg af revisorsuppleant:
På valg er: Poul Christensen
9. Eventuelt

Aflyst – Aflyst – Aflyst.